Vanliga frågor

 • Hur länge gäller Arbete på väg?

  Hur länge ett intyg från en utbildning inom Arbete på väg är giltigt beror på vilken kompetens/kurs det gäller.

  Arbete på väg steg 1 (1.1, 1.2, 1.3) >

  Arbete på väg steg 2.1, 2.2 och 3 >

  Arbete på väg steg 2.3 >

 • Är en webbaserad Arbete på väg-utbildning lika giltig som en lärarledd utbildning?

  Ja. Trafikverket ställer inga krav på hur du får till dig en viss kunskap. De ställer endast krav på vilken kunskap du ska få till dig. Undantag från detta är steg 2.3 där det finns krav på att gå en viss utpekad utbildning hos utbildare som är godkända för just detta steg.

 • När behövs Arbete på väg utbildning?

  Om du arbetar vid trafikverkets vägar finns krav på Arbete på väg kompetens. Många kommuner använder samma krav som trafikverket. Däremot kan vissa kommuner ha egna krav, framförallt i storstadsregionerna. En Arbete på väg utbildning ger kunskapsdelen av den nödvändiga kompetensen.

  Läs mer om kompetens och kunskap >

 • Måste jag gå en Arbete på väg kurs för att få arbeta på vägen?

  Det generella svaret är JA. I det kontrakt du arbetar står vilka regler som gäller. Arbetar du åt Trafikverket eller åt någon kommun så krävs det alltid någon form av kompetens inom området Arbete på väg. Exakt vad som krävs beror på vilka arbetsuppgifter du har.

 • Vilken Arbete på väg utbildning behöver jag?

  Utbildning tillgodogör kunskapsdelen av den kompetens som krävs. Ditt kompetenskrav avgörs främst av vilka arbetsuppgifter du utför samt i vilket kontrakt du arbetar. Generellt kan man säga att.

  • Om du kör fordon eller arbetsmaskin och aldrig arbetar utanför ditt fordon eller din maskin så passar utbildningen som heter Grundutbildning Fordonsförare. Den ger dig ett intyg för APV nivå 1 och 2, samt steg 1.1 och 1.2.

  • Om du endast arbetar på eller vid sidan av vägen och aldrig med eller i ett fordon eller arbetsmaskin ska du gå utbildningen som heter Grundutbildning Vägarbetare. Den ger dig ett intyg för APV nivå 1 samt steg 1.1 och 1.3.

  • Om du både kör fordon eller arbetsmaskin och arbetar på eller vid sidan av vägen passar utbildningen som heter Grundutbildning Entreprenör. Den ger dig ett intyg för APV nivå 1 och 2, samt steg 1.1, 1.2 och 1.3.

  • Om du endast besöker vägarbetet eller arbetar i en helt isolerad miljö, exempelvis tunneldrivning eller vissa brobyggnationer, ska du gå utbildningen som heter Allmän Grundutbildning. Den ger dig ett intyg för APV nivå 1 och steg 1.1.

  • Om du arbetar som konsult, exempelvis med mätarbeten, ska du gå utbildningen som heter Grundutbildning Konsult. Den ger dig ett intyg för APV nivå 1 och 2, samt steg 1.1, 1.2 och 1.3.

 • Hur vet jag vilken kompetens som krävs?

  Den kompetens som Trafikverket kräver framgår i respektive kontrakt. Du kan även få lite vägledning genom att läsa våra frågor och svar om vilken utbildning du ska välja. Eller genom att läsa mer i beskrivningen av våra olika utbildningar.

 • Hur vet jag om jag måste certifiera mig?

  Din arbetsgivare ska informera dig. Här följer några exempel på arbetsuppgifter som kräver certifierad personal.

  • Steg 2.1: Förare av väghållningsfordon som är utrustade med energiupptagande skyddsanordning samt förare som utför eller deltar i intermittenta arbeten på skyddsklassade vägar.

  • Steg 2.2: Lagbas eller liknande som bland annat ansvarar för arbetet och instruerar medhjälpare gällande trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering.

  • Steg 3.0: Personer som ska styra och leda de medarbetare som utför arbetsuppgifter enligt steg 2, samt personer som svarar för 3:e mans framkomlighet och säkerhet, samt olika typer av planering och information, liksom utförandet av byggplatsuppföljning med mera.

 • Vad är skillnaden mellan trafikverkets nya steg-krav och de gamla nivå-kraven?

  Förutom uppdateringar av visst innehåll kan man generellt säga att de nya steg-kraven är mer anpassade till vilka arbetsuppgifter som utförs än vad nivå-kraven var.

 • Ersätts APV nivå 1 och 2 av steg 1?

  Nej. I kontraktet du arbetar i står det om det är just nivå 1 och 2 eller steg 1 som krävs. När du går våra utbildningar får du alltid intyg för både nivåer och steg.

 • Hur lång tid tar det att göra APV utbildningen?

  Tidsåtgången styrs av en mängd faktorer hos individen. Dels handlar det om vilken kunskap man redan har när man genomför utbildningen. Men även själva formen på utbildning kan passa olika individer olika bra, vilket påverkar hur snabbt man kan ta till sig innehållet.

  Vi brukar dock ge följande generella riktlinjer.

  • Grundutbildning Entreprenör: 3-4 timmar
  • Grundutbildning Konsult: 3-4 timmar
  • Grundutbildning Fordonsförare: 3 timmar
  • Grundutbildning Vägarbetare: 3 timmar
  • Allmän Grundutbildning: 1.5 timmar
 • Får jag mitt resultat på ID06?

  Om du är inloggad med BankID när du gör utbildningen samt godkänt ID06 villkor får du ditt resultat registrerat i ID06 kompetensdatabas direkt efter godkänt slutprov. ID06 villkor får du välja att godkänna i samband med att du startar din utbildning.

 • Får jag göra provet flera gånger?

  Ja. Du får göra provet så många gång du vill under utbildningens giltighetstid vilket generellt är 60 dagar från dess att du påbörjar utbildningen.

 • Kan jag gå era utbildningar på min telefon eller måste jag ha en dator?

  Det går lika bra på telefonen som på en dator. Du väljer själv var du vill göra utbildningen. Vår plattform är helt responsiv, vilket innebär att den fungerar på alla enheter, såväl dator och telefon som surfplatta.

 • Måste jag ha en mailadress för gå en utbildning?

  Nej. Utbildningskoden som du använder för att aktivera din utbildning skickas till dig via sms. (Du måste alltså ha ett mobilnummer) Däremot behöver du ange en mailadress till en administratör, vilket oftast är din närmaste chef såvida du inte är egenföretagare.

 • Får jag ett plastkort efter godkänd utbildning?

  Du kan beställa ett plastkort från utbildningsportalen. Det kostar inget extra.

 • Vad kostar Arbete på väg utbildning?

  Det beror på vilken utbildning du väljer. Se vårt utbud av utbildningar för aktuella priser.

 • Hur betalar jag utbildningen?

  Faktura skickas i efterhand. Antingen via Entreprenadakademin eller via vår betalpartner CollectorBank.

 • Måste jag betala utbildningen innan jag går utbildningen?

  Nej. Du kan gå utbildningen innan du har betalat fakturan. Direkt när du genomfört ditt köp skickas utbildningskoder till de angivna telefonnumren och utbildningen går att aktivera och påbörja direkt. En faktura skickas till den angivna fakturaadressen och du sedan 30 dagar på dig att betala den.

 • Kan jag beställa flera utbildningar på samma gång?

  Ja. I beställningen väljer du vilka utbildningar och hur många du vill beställa. Samt till vilka telefonnummer du vill att vi ska skicka de utbildningskoder som sedan används för att aktivera utbildningen.

 • Kan jag beställa utbildningskoder utan att ange mobilnummer?

  Ja. Du kan välja "Endast antal" när du beställer. Då kommer alla koder i stället att skickas till den mailadress du har angivit som administratörs-mail. Du kan sedan dela ut koderna till de medarbetare du vill ska aktivera och gå en utbildning.

 • Om jag beställer en utbildning idag när kan jag då påbörja utbildningen?

  Du kan aktivera och påbörja din utbildning direkt efter att du beställt.

 • Om jag blir godkänd på en utbildning idag när finns då intyget på mitt ID06 kort?

  Direkt när du blivit godkänd på slutprovet finns utbildningen registrerad i ID06 kompetensdatabas, under förutsättning att du varit inloggad med BankID samt att du godkänt ID06 villkor, vilket du gör när du påbörjar utbildningen.

 • Hur vet jag när mina medarbetare är godkända på utbildningen?

  När du genomför ett köp av utbildningar till dina medarbetare anger du en mailadress till den person, du själv eller någon annan, som ska vara administratör. Till denna adress skickar vi ett mail med en länk. Genom att klicka på länken och logga in får du tillgång till en uppföljningsvy. Därifrån kan du följa hur det går för medarbetarna, vilka som påbörjat eller avslutat sin utbildning, skicka sms-påminnelser, ladda ner intyg, med mera.

 • Registreras utbildningsintyget på mitt ID06?

  Ja. Om du är inloggad med BankID och godkänt ID06 villkor. ID06 villkor får du välja att godkänna i samband med att du startar din utbildning.

 • Hur registrerar jag utbildningen på mitt ID06?

  Om du är inloggad med BankID och godkänt ID06 villkor kommer utbildningen automatiskt att registreras i ID06 kompetensdatabas efter godkänt slutprov. ID06 villkor får du välja att godkänna i samband med att du startar din utbildning.

 • Vad är ID06 kompetensdatabas?

  ID06 Kompetensdatabas är en databas där utbildningsbevis och behörigheter kan registreras för att sedan, med stöd av ID06-kortet, visas elektroniskt på arbetsplatsen. Det underlättar för både arbetstagare och arbetsgivare, samtidigt som säkerheten och den sunda konkurrensen stärks. För att få registrera utbildningsbevis i ID06 Kompetensdatabas måste utbildningsföretag ackreditera sig hos ID06. I skrivande stund finns det drygt 100 ackrediterade utbildningsföretag, bland annat Entreprenadakademin. För att ett utbildningsbevis ska kunna registreras hos ID06 måste även individen (kortinnehavaren) ge sitt samtycke. Hos oss på Entreprenadakademin kan du enkelt ge ditt samtycke i samband med att du gör din utbildning eller skapar ditt konto.

  På ID06 hemsida kan arbetsgivare som är anslutna till ID06-systemet ansöka om läsbehörighet för att se sina medarbetares registrerade utbildningsbevis.

 • Hur beställer jag ID06-kort?

  Du beställer ID06-kort hos någon av ID06 partners. Du hittar de här:

  ID06 >

 • Vad är ett kompetensintyg?

  Ett intyg som arbetsgivaren utfärdar för att styrka att en medarbetare har rätt kunskap, färdigheter och kompetens för de arbetsuppgifter som hen ska utföra.

 • Vad är skillnaden mellan ett kompetensintyg och ett utbildningsintyg?

  Ett utbildningsintyg intygar att medarbetaren gått en viss utbildning. Ett kompetensintyg styrker att medarbetaren har rätt kunskap, färdigheter och kompetens för de arbetsuppgifter som hen ska utföra. Kompetensintyg lutar sig mot arbetsmiljölagen som säger att arbetsgivaren ansvarar för att medarbetarna har rätt kompetens. Kompetensintyg är således en form av arbetsgivarintyg som bör vara signerat av medarbetarens närmaste chef.

 • Vad är skillnaden mellan kompetens och kunskap?

  Kunskap är den fakta eller information som någon kan. Kompetens är kombinationen av kunskap och erfarenheter. Ofta uttryckt i att en individ har en viss förmåga.

 • Vad är skillnaden mellan, kompetenskrav, utbildningskrav och certifieringskrav?

  Kompetenskrav innebär att arbetsgivaren via ett kompetensintyg ska intyga att en medarbetare har rätt kunskaper, färdigheter och kompetens som krävs för en viss arbetsuppgift. Utbildningskrav innebär att det finns krav på att man ska ha gått en specifik utbildning hos en specifik utbildare.

  Certifieringskrav innebär att man ska skriva ett prov, med godkänt resultat, på en av Trafikverkets förarprovsenheter för att visa att man har den kunskap som krävs.

 • Vem eller vad avgör om jag har tillräcklig erfarenhet för att vara kompetent för arbetet?

  Det är din arbetsgivare som avgör, ansvarar för och intygar att du har rätt kompetens.

 • Hur utfärdas kompetensintyg?

  Kompetensintyg utfärdas av arbetsgivaren och brukar innehålla personuppgifter samt kunskaper och färdigheter samt vilka arbetsuppgifter medarbetaren får utföra.

 • Vilken kompetens och utbildning krävs av elever som ska utföra praktik hos en entreprenör?

  En individuell praktikplan för respektive elev ska tas fram av entreprenör och utbildningsorganisatör. Planen bör ange aktuell handledare med steg 2-kompetens samt vilket arbete som eleven, beroende på sin utbildningsnivå, får utföra.

 • Kan jag göra en certifiering för steg 2 hos en utbildningsleverantör?

  Nej. Certifiering kan endast göras genom att skriva ett godkänt prov på en av Trafikverkets förarprovsenheter.

 • Vad är SBSV?

  SBSV är Sveriges branschförening för säkrare vägarbetsplatser.

  Läs mer sbsv >

 • Hur länge gäller Arbete på väg steg 1 (1.1, 1.2, 1.3)?

  Trafikverket har inte satt någon giltighetstid för dessa utbildningsintyg. Kravet är att en medarbetare alltid ska ha rätt kompetens och detta är arbetsgivarens ansvar. Trafikverket grundar sitt resonemang i arbetsmiljölagen och lämnar därmed över ansvaret på arbetsgivaren att bedöma när kompetensen behöver uppdateras.

 • Hur länge gäller Arbete på väg steg 2.1, 2.2 och 3?

  För dessa kompetenser ställer Trafikverket certifieringskrav. Det innebär att medarbetaren ska skriva ett prov hos Trafikverket med godkänt resultat. Denna certifiering gäller i 4 år, sedan behöver provet göras på nytt.

 • Hur länge gäller Arbete på väg steg 2.3?

  För denna kompetens finns ett utbildningskrav. Intyget gäller i 4 år, sedan måste utbildningen göras på nytt.

 • När behöver jag gå en Arbete på väg-utbildning?

  Om du arbetar vid Trafikverkets vägar finns krav på Arbete på väg-kompetens. Vilket steg som krävs framgår av kontraktet och beror på vilka arbetsuppgifter du har. Många kommuner använder samma krav som Trafikverket. Men det finns vissa som har egna krav, framför allt i storstadsregionerna. I det kontrakt du arbetar framgår det vilka krav som ställs på dig när det gäller kompetens.

  Läs mer om relationen mellan kunskap, färdighet och kompetens >

 • Vad är det för skillnad på kunskap, färdighet och kompetens?

  Kunskap är teoretisk fakta. Sådant du kan läsa dig till eller lära dig på en kurs. En färdighet är när du kan utföra något praktiskt i en verklig situation. Kompetens är förmågan och viljan att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. Först behövs rätt kunskap för att sedan, efter övning, få en färdighet. Det är när kunskap och färdighet tillämpas som kompetens uppstår.

 • Hur lång tid tar det att göra en Arbete på väg-utbildning?

  Tidsåtgången kan variera en del från person till person. Dels handlar det om vilka förkunskaper du har, dels om hur lätt du har för att ta till dig ny information. Du väljer också själv om du vill se någon lektion flera gånger samt hur lång tid du vill lägga på att göra repetitionsfrågor. Vi brukar dock ge följande generella riktlinjer:

  • Grundutbildning Entreprenör: 3–4 timmar
  • Grundutbildning Konsult: 3–4 timmar
  • Grundutbildning Fordonsförare: 3 timmar
  • Grundutbildning Vägarbetare: 3 timmar
  • Allmän Grundutbildning: 1,5 timmar
 • Vad är ID06?

  ID06 är ett system som används inom bygg- och anläggningsbranschen för att kunna identifiera dem som befinner sig på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare. ID06 används bland annat vid närvaroregistrering i elektroniska personalliggare, passerkortsfunktioner och digitalisering av utbildningsintyg. Syftet med ID06 är att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i branschen.

 • När behöver jag gå en ADR 1.3-utbildning?

  ADR 1.3-utbildning är ett minimikrav för alla som på något sätt är delaktiga i en transportkedja av farligt gods. D.v.s. både de som sänder, transporterar, tar emot eller på annat sätt hanterar godset. Det krävs alltså både för dem som rent konkret hanterar det farliga godset och för dem som arbetar administrativt med dokument gällande transporten. All personal ska ha gått en 1.3-utbildning med godkänt resultat innan de får utföra arbetsuppgifter som rör farligt gods.

 • Hur beställer jag utbildning?

  Att köpa utbildning är uppdelat i två steg. När du klickar på "Köp utbildning" får du först välja hur många utbildningar du vill köpa och hur du vill att utbildningskoderna skall levereras. Antingen väljer du att lägga till deltagare med namn och mobilnummer och på så sätt beställa en eller flera utbildningar direkt till deltagarna. Utbildningskoderna skickas ut till vardera deltagares mobilnummer dirket efter att köpet gått igenom. Väljer du istället att köpa "Endast antal" kommer utbildningskoderna att gå till den administratörs e-post som du anger i formuläret.

  Till administratörs e-posten skickas alltid en länk för att logga in och bli administratör. Administratören kan följa upp utbildningsdeltagarna, skicka påminnelser med mera.

  När du gjort dina val av antal utbildningar samt hur du vill ha utbildningskoderna levererade klickar du på "Lägg till i beställning".

  Du har nu lagt din beställning i kassan och kan välja att handla fler utbildningar eller gå direkt till kassan. I kassan får du en sammanfattning av din beställning följt av ett formulär där du fyller i faktureringsuppgifter. Avslutningsvis är det bara att titta igenom och godkänna fakturavillkoren för att sedan kunna klicka på "Slutför köp".

  Ditt köp behandlas direkt och så fort köpet gått igenom kommer utbildningskoderna att levereras utifrån det leveranssätt du valde i första steget av beställningen (direkt till deltagarnas mobilnummer eller endast till admin e-post).

  Här kan du läsa om hur du aktiverar din utbildnigskod:

  Hur aktiverar jag min utbildning? >

 • Hur aktiverar jag min utbildning?

  När du beställer en utbildning får du en utbildningskod. Utifrån val av leveransmetod kommer koden antingen att skickas direkt till deltagarens mobilnummer eller till den angivna administratörs e-posten.

  Gå till Entreprenadakademins startsida och fyll i din utbildningskod i rutan vid rubriken "Har du en utbildnigskod?". Klicka sedan på knappen "Aktivera utbildning".

  Om du inte är inloggad kommer du nu att ombedas logga in. Har du inget konto sedan innan skapar du även ett konto i detta steg. För att logga in/skapa konto väljer antingen BankID eller sms. Vi rekommenderar att du använder BankID. Vill du att ditt godkända utbildningsresultat ska registreras på ID06 måste du nämligen vara inloggad med BankID, samt godkänna ID06 villkor. ID06 villkor kommer upp för godkännande när du klickar på starta utbildning första gången. Du kan även godkänna ID06 villkor under "Inställningar".

  Utbildningskoden kan endast aktiveras en gång. När du väl aktiverat din utbildning och loggat in/skapat konto kommer utbildningen att ligga under "Mina utbildningar" nästa gång du loggar in. Tänk dock på att du måste använda samma inloggningssätt. Enklast är helt enklet att använda BankID och sen hålla sig till det.

  Har du några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra dig.

  Kontakta oss >

  Undrar du hur du beställer en utbildnig, läs mer här:

  Hur beställer jag utbildning? >

 • Vilka intyg får jag när jag gått utbildning hos er?

  Om deltagaren legitimerat sig med BankID och godkänt ID06 villkor innan provet skrivits så kommer godkänt resultat in i ID06 kompetensdatabas. Efter godkänt prov kan även ett utbildningsintyg laddas ner och ett plastkort i kreditkortsstorlek beställas.

 • Vilket pedagogiskt upplägg har utbildningarna?

  Varje utbildning består av ett antal filmer. Efter varje film finns frågor vars syfte är att repetera innehållet i filmen. Utbildningen avslutas med ett prov. På provet krävs 80% rätt för att få godkänt. En deltagare kan skriva provet hur många gånger som helst. Från det att utbildningskoden aktiverats har deltagaren 60 dagar på sig att slutföra utbildningen.

 • Hur sker faktureringen?

  Direkt när du genomfört ditt köp skickas en faktura till den angivna e-postadressen för fakturering. Fakturan skickas antingen via Entreprenadakademin eller via vår betalpartner Walley CollectorBank. Fakturan har 30 dagars betalning. Till offentlig sektor skickas e-faktura.