Vem eller vad avgör om jag har tillräcklig erfarenhet för att vara kompetent för arbetet?

Det är din arbetsgivare som avgör, ansvarar för och intygar att du har rätt kompetens.