Hur vet jag om jag måste certifiera mig?

Din arbetsgivare ska informera dig. Här följer några exempel på arbetsuppgifter som kräver certifierad personal.
  • Steg 2.1: Förare av väghållningsfordon som är utrustade med energiupptagande skyddsanordning samt förare som utför eller deltar i intermittenta arbeten på skyddsklassade vägar.
  • Steg 2.2: Lagbas eller liknande som bland annat ansvarar för arbetet och instruerar medhjälpare gällande trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering.
  • Steg 3.0: Personer som ska styra och leda de medarbetare som utför arbetsuppgifter enligt steg 2, samt personer som svarar för 3:e mans framkomlighet och säkerhet, samt olika typer av planering och information, liksom utförandet av byggplatsuppföljning med mera.