Måste jag ha en mailadress för gå en utbildning?

Nej. Utbildningskoden som du använder för att aktivera din utbildning skickas till dig via sms. (Du måste alltså ha ett mobilnummer) Däremot behöver du ange en mailadress till en administratör, vilket oftast är din närmaste chef såvida du inte är egenföretagare.