Hur länge gäller Arbete på väg steg 1 (1.1, 1.2, 1.3)?

Trafikverket har inte satt någon giltighetstid för dessa utbildningsintyg. Kravet är att en medarbetare alltid ska ha rätt kompetens och detta är arbetsgivarens ansvar. Trafikverket grundar sitt resonemang i arbetsmiljölagen och lämnar därmed över ansvaret på arbetsgivaren att bedöma när kompetensen behöver uppdateras.