Vilket pedagogiskt upplägg har utbildningarna?

Varje utbildning består av ett antal filmer. Efter varje film finns frågor vars syfte är att repetera innehållet i filmen. Utbildningen avslutas med ett prov. På provet krävs 80% rätt för att få godkänt. En deltagare kan skriva provet hur många gånger som helst. Från det att utbildningskoden aktiverats har deltagaren 60 dagar på sig att slutföra utbildningen.