Är en webbaserad Arbete på väg-utbildning lika giltig som en lärarledd utbildning?

Ja. Trafikverket ställer inga krav på hur du får till dig en viss kunskap. De ställer endast krav på vilken kunskap du ska få till dig. Undantag från detta är steg 2.3 där det finns krav på att gå en viss utpekad utbildning hos utbildare som är godkända för just detta steg.