Hur utfärdas kompetensintyg?

Kompetensintyg utfärdas av arbetsgivaren och brukar innehålla personuppgifter samt kunskaper och färdigheter samt vilka arbetsuppgifter medarbetaren får utföra.