Hur lång tid tar det att göra en Arbete på väg-utbildning?

Tidsåtgången kan variera en del från person till person. Dels handlar det om vilka förkunskaper du har, dels om hur lätt du har för att ta till dig ny information. Du väljer också själv om du vill se någon lektion flera gånger samt hur lång tid du vill lägga på att göra repetitionsfrågor. Vi brukar dock ge följande generella riktlinjer:
  • Grundutbildning Entreprenör: 3–4 timmar
  • Grundutbildning Konsult: 3–4 timmar
  • Grundutbildning Fordonsförare: 3 timmar
  • Grundutbildning Vägarbetare: 3 timmar
  • Allmän Grundutbildning: 1,5 timmar