Hur länge gäller Arbete på väg?

Hur länge ett intyg från en utbildning inom Arbete på väg är giltigt beror på vilken kompetens/kurs det gäller.