Måste jag gå en Arbete på väg kurs för att få arbeta på vägen?

Det generella svaret är JA. I det kontrakt du arbetar står vilka regler som gäller. Arbetar du åt Trafikverket eller åt någon kommun så krävs det alltid någon form av kompetens inom området Arbete på väg. Exakt vad som krävs beror på vilka arbetsuppgifter du har.