Vad är ett kompetensintyg?

Ett intyg som arbetsgivaren utfärdar för att styrka att en medarbetare har rätt kunskap, färdigheter och kompetens för de arbetsuppgifter som hen ska utföra.