December 4, 2019

I många sammanhang, inte minst vid vägarbeten, pratar man om en förlåtande trafikmiljö. Men vad betyder det egentligen? Och hur kan man göra för att skapa en sådan? 
Dessa frågor ska vi reda ut i den här artikeln.


Mindre konsekvenser
En förlåtande trafikmiljö är en mil...

November 18, 2019

Med anledning av att det i söndags var Världsdagen till minne av trafikoffer, en dag instiftad av WHO, så tycker vi att det passar bra att skriva ett inlägg om trafikolyckor vid våra vägarbetsplatser. Hur stort är problemet egentligen? Och blir arbetsmiljön för vägarbe...

November 7, 2019

De flesta känner nog till att för hög hastighet är den enskilt största orsaken till olyckor vid vägarbetsplatser, precis som i trafiken i allmänhet. Det handlar delvis om att hastighetsgränser inte respekteras men också om att farten inte anpassas efter omständighetern...

November 1, 2019

I dag oroar sig drygt nio av tio vägarbetare för att vistas på vägen, på grund av bristande säkerhet. Med tanke på att de inte har något val – vägen är ju deras arbetsplats, deras vardag, deras verklighet – så är det en alarmerande hög siffra.

April 30, 2019

En fråga vi ofta får är vad det är för skillnad mellan kompetenskrav och certifieringskrav samt  vem som ska gå vilken kurs. Vi ska här försöka reda ut begreppen och göra bilden lite klarare, framför allt vad gäller de olika typerna av krav. I kommande blogginlägg komm...

December 5, 2018

Trafikverkets nya kompetenskrav beskrivs i sju steg istället för fem nivåer. Det innebär att utbildningarna kommer att bli mer anpassade till de arbetsuppgifter som ska utföras.

November 2, 2018

I våras genomförde Trafikverket en utredning kring kompetenskraven för Arbete på väg. Det har nu mynnat ut i ett nytt kravdokument, TDOK 2018:0371, med tillhörande rådsdokument, TDOK 2018:0372. Dessa två föreskrifter trädde i kraft 2018-09-12 i alla nya uppdrag och ers...

November 30, 2017

Diskussionerna kring SIK-certifiering pågår fortfarande, både bland de som arbetar på vägen, utbildare och myndigheter. Här besvarar vi frågor som rör vilken nivå du ska certifiera dig inom och vilket eller vilka prov du då behöver skriva.

September 21, 2017

Vi lyfter praktiska funderingar som uppkommit kring SIK och förklarar hur man går tillväga för att anmäla sig och genomföra SIK certifiering på Trafikverkets förarprovskontor.

July 6, 2017

När morfar beskrev hur det var förr sa han att man alltid arbetade. Det var arbete, arbete, arbete. Men ingen stress, enligt morfar. Idag arbetar vi knappt, men det är väldigt stressigt...

Please reload

SENASTE INLÄGG
Please reload

ARKIV
Please reload

NYHETSBREV?
  • Facebook Basic Square