Blogg

Här ger vi vår syn på utvecklingen i branschen. Vår förhoppning är att sprida såväl konkret fakta som tips och idéer.

Undvik dyra och farliga misstag – Vi reder ut missförstånden om ADR i branschen

Jenny Eberlen, 2021-09-07
Många som arbetar inom bygg- och anläggning har dålig koll på att de omfattas av lagar och regler om transport av farligt gods (ADR), vilket bland annat innebär krav på utbildning. Ändå hanteras dagligen en hel del produkter som räknas som farligt gods, och vid en poliskontroll kan du få både böter och körförbud om utbildning saknas.
Läs mer

Dubbelt upp av ADR – Nu har vi farligt gods-utbildning för alla

Jenny Eberlen, 2021-08-24
Nu breddar vi på Entreprenadakademin vårt utbud och lanserar även en Allmän ADR 1.3-utbildning som riktar sig till alla, oavsett vilken bransch du arbetar i. Som vanligt är det hög kvalité och regelrätt men lagom lätt!
Läs mer

ID06 - Alla intyg på ett ställe

Jenny Eberlen, 2021-04-28
När du går en Arbete på väg- eller ADR-utbildning hos oss på Entreprenadakademin registreras intyget automatiskt på ditt ID06-kort. Funktionen blir allt vanligare och baseras på ett samarbete med ID06 Kompetensdatabas – ett smidigt sätt att digitalt samla alla utbildningsbevis.
Läs mer

Ny ADR 1.3-utbildning för bygg- och anläggningsbranschen

Jenny Eberlen, 2021-03-12
Många kanske tror att ADR, regelverket om vägtransporter av farligt gods, endast berör själva transportbranschen. Men så är inte fallet.
Läs mer

Arbetsmiljöansvar och utbildning

Jenny Eberlen, 2020-03-19
Många av våra kursdeltagare är inte bara anställda utan även arbetsgivare. Och som arbetsgivare har man alltid ett ansvar för medarbetarnas arbetsmiljö, vilket framgår av arbetsmiljölagen.
Läs mer

Nytt regelverk för Arbete på väg

Jenny Eberlen, 2020-03-05
Trafikverket har uppdaterat kraven för Arbete på väg och här förklarar vi hur och varför.
Läs mer

Hur många olyckor sker egentligen vid vägarbeten?

Jenny Eberlen, 2020-03-05
Med anledning av att det i söndags var Världsdagen till minne av trafikoffer, en dag instiftad av WHO, så tycker vi att det passar bra att skriva ett inlägg om trafikolyckor vid våra vägarbetsplatser.
Läs mer

Att skapa en förlåtande trafikmiljö

Jenny Eberlén, 2019-12-04
I många sammanhang, inte minst vid vägarbeten, pratar man om en förlåtande trafikmiljö. Men vad betyder det egentligen? Och hur kan man göra för att skapa en sådan?
Läs mer

Varför är hastigheten avgörande?

Jenny Eberlen, 2019-11-07
De flesta känner nog till att för hög hastighet är den enskilt största orsaken till olyckor vid vägarbetsplatser, precis som i trafiken i allmänhet. Det handlar delvis om att hastighetsgränser inte respekteras men också om att farten inte anpassas efter omständigheterna.
Läs mer

5 steg till en säkrare vägarbetsplats

Jenny Eberlen, 2019-11-01
I dag oroar sig drygt nio av tio vägarbetare för att vistas på vägen, på grund av bristande säkerhet. Det framgår i en ny rapport från SEKO, ”Med fara för livet – en rapport om vägarbetarnas arbetsmiljö, 2019”. Med tanke på att de inte har något val – vägen är ju deras arbetsplats, deras vardag, deras verklighet – så är det en alarmerande hög siffra.
Läs mer

Det räcker inte alltid med rätt kompetens

Jenny Eberlen, 2019-04-30
En fråga vi ofta får är vad det är för skillnad mellan kompetenskrav och certifieringskrav samt vem som ska gå vilken kurs.
Läs mer

Arbete på väg går från nivåer till steg

Jenny Eberlen, 2018-12-05
Som vi nämnt i tidigare inlägg har Trafikverket kommit med nya kompetenskrav när det gäller arbete på väg. Dessa trädde i kraft den tolfte september i år och gäller i alla nystartade kontrakt.
Läs mer

Nya kompetenskrav för Arbete på väg

Jenny Eberlen, 2018-11-02
I våras genomförde Trafikverket en utredning kring kompetenskraven för Arbete på väg. Det har nu mynnat ut i ett nytt kravdokument, TDOK 2018:0371, med tillhörande rådsdokument, TDOK 2018:0372.
Läs mer

SIK-Certifiering - Vilken nivå ska jag gå?

Jenny Eberlen, 2017-11-30
Diskussionerna kring SIK-certifiering pågår fortfarande, både bland entreprenörer, utbildare och myndigheter. Vi har nu kommit till vårt andra blogginlägg i serien och kommer denna gång att fokusera på de olika certifieringsnivåerna.
Läs mer

SIK-certifiering - Hur anmäler man sig?

Jenny Eberlen, 2017-09-21
SIK-certifiering i enlighet med Trafikverkets nya SIK kompetenskrav diskuteras flitigt i telefon på kontoret. Ni därute har många frågor.
Läs mer

Digitalt lärande i entreprenadbranschen

Jenny Eberlen, 2017-07-06
Vi vill här hitta ett sätt att sprida kunskap om vägarbeten, som är anpassat till tiden vi lever i.
Läs mer

SIK - Lärdomar och framtiden

Jenny Eberlen, 2017-03-20
Nu har vi samlat våra intryck från Elmia-mässan Påväg. För oss var det en väldigt positiv upplevelse att komma ut och träffa kollegor och kunder.
Läs mer

Ny blogg och nyhetsbrev!

Jenny Eberlen, 2017-02-09
Vi tycker det är oerhört roligt att så många har visat intresse för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Läs mer

SIK- Krav, vad gäller?

Jenny Eberlen, 2017-02-06
I vårt nyhetsbrev för februari 2017 hade vi som målsättning att presentera vad som gäller beträffande trafikverkets SIK-krav.
Läs mer

Elmia-mässan På väg

Jenny Eberlen, 2017-02-03
Vi vill passa på att slå ett slag för mässan På väg. Mässan hålls på Elmia i Jönköping 7 - 8 Mars.
Läs mer