Vilken kompetens och utbildning krävs av elever som ska utföra praktik hos en entreprenör?

En individuell praktikplan för respektive elev ska tas fram av entreprenör och utbildningsorganisatör. Planen bör ange aktuell handledare med steg 2-kompetens samt vilket arbete som eleven, beroende på sin utbildningsnivå, får utföra.