Vad är det för skillnad på kunskap, färdighet och kompetens?

Kunskap är teoretisk fakta. Sådant du kan läsa dig till eller lära dig på en kurs. En färdighet är när du kan utföra något praktiskt i en verklig situation. Kompetens är förmågan och viljan att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. Först behövs rätt kunskap för att sedan, efter övning, få en färdighet. Det är när kunskap och färdighet tillämpas som kompetens uppstår.