Utbildningar

Webbutbildningar med fokus på kvalité. När du går utbildning hos oss ska du vara trygg i att du får den kunskap som efterfrågas i kraven från Trafikverket och MSB. Om du väljer att logga in med BankID och godkänna ID06 villkor registreras också ditt godkända intyg automatiskt på ID06.

Utforska våra utbildningar

  • Arbete på väg

    Kompletta utbildningar inom Arbete på väg.
  • ADR

    Här hittar du utbildningar inom ADR, transport av farligt gods.