VÅRA UTBILDNINGAR

Vi vill göra det enkelt för dig som användare. Genom att skapa kompletta utbildningar som innehåller såväl Trafikverkets nya som gamla krav är det enkelt för dig att hitta den utbildning du behöver. Godkänt utbildningsresultat registreras automatisk i ID06 kompetensdatabas om du väljer att legitimera dig med BankID när du skriver ditt slutprov. Avgiften för registreringen ingår i utbildningspriset.

En komplett utbildning för konsulter. Ger intyg för APV steg 1.1, 1.2 och 1.3 samt APV nivå 1&2. 

PRIS: 2 500 kr (exkl. moms)

En komplett utbildning för entreprenörer. Ger intyg för APV steg 1.1, 1.2 och 1.3 samt APV nivå 1&2. 

PRIS: 2 500 kr (exkl. moms)

Ger intyg för APV steg 1.1 samt APV nivå 1.

PRIS: 610 kr (exkl. moms)

Ger intyg för APV steg 1.1 och 1.2 samt APV nivå 1&2

PRIS: 2 300 kr (exkl. moms)

Ger intyg för APV steg 1.1 och 1.3 samt APV nivå 1.

PRIS: 2 300 kr (exkl. moms)

UTBILDNINGAR PÅ ENGELSKA

Provides certificates for APV step 1.1 and APV level 1.

PRICE: 610 kr (excl. VAT)

VILKEN KURS SKA JAG VÄLJA?

Nivåer och steg

I nuläget finns det kompetenskrav enligt två olika modeller, dels de som benämns med steg och dels de "gamla" kraven som benämns i nivåer. Det beror på att Trafikverket hösten 2018 beslutade om nya krav gällande kompetens, som successivt kommer att införas i nya entreprenader och projekteringstjänster. För att underlätta övergången för dig som ska välja kurs erbjuder vi flera kompletta utbildningar som matchar både de gamla och nya kraven.

(Du kan läsa mer om Trafikverkets krav längre ner på sidan)

Vilken arbetsuppgift?

Valet av kurs baseras främst på vilken roll just du ska ha och vilka arbetsuppgifter du ska utföra. Om du ska framföra någon form av fordon väljer du Grundutbildning fordonsförare. Tänk på att det gäller allt från motorredskap till personbilar du använder i ditt arbete. Om du aldrig använder fordon men utför arbete vid passerande trafik väljer du Grundutbildning vägarbetare. Om du både kör fordon och utför andra arbeten i vägområdet passar det bäst med någon av våra kompletta paketlösningar, riktade mot antingen entreprenörer eller konsulter. Kursen som heter Allmän grundutbildning är ett grundkrav för alla, därför finns den inbakad i alla våra utbildningar, men du kan också välja den separat. Mer information om vad de olika kurserna innehåller och vem de riktar sig till finns om du klickar på kursnamnen ovan.

SÅ HÄR GÅR DET TILL

Du beställer enkelt kurser genom att klicka på beställ i listan med kurser ovan. Du kan därefter välja att beställa till flera personer på en gång. När beställningen är genomförd skickas ett sms till varje kursdeltagare med en kod och en länk till utbildningen. Kursdeltagaren aktiverar koden för att skapa ett konto och kan starta utbildningen direkt. Den är sedan aktiv i 60 dagar från det att den påbörjats. Kurserna består av filmer, repetitionsfrågor och slutprov. Efter godkänt resultat kan du ladda ner ett digitalt intyg. Om du vill ha ett utbildningskort skickat med posten gör du en separat beställning på utbildningsplattformen. Faktura skickas separat till angiven adress med 30 dagars betalning. Alla utbildningskort och intyg ingår i priset.

Registrering i ID06

När du avslutat en kurs hos oss och fått godkänt på slutprovet kan du få detta registrerat i ID06. Det kostar inget extra utan är en service vi tillhandahåller. För att kunna använda tjänsten krävs att du legitimerar dig med BankID när provet ska skrivas. Att låta din kompetens registreras i ID06 kompetensdatabas är ett smidigt sätt att slippa alla plastkort i plånboken. Utbildningsbeviset registreras i ID06 kompetensdatabas på dig som person och följer således med även om du byter företag och skaffar ett nytt ID06 kort. Du kan registrera ditt utbildningsintyg även om du i dagsläget inte har ett ID06 kort. Genom att logga in på www.id06kompetensdatabas.se kan du se alla utbildningsintyg som är registrerade på dig. 

Hjälp att administrera

För att underlätta för er som arbetar i en större organisation, och har behov av en överblick, finns en administratörsfunktion. Det innebär att en utvald administratör hos er får en länk till en egen sida i vår utbildningsportal, där hen kan se hur det går för de medarbetare som anmälts till kursen. Där lagras även intygen efter godkänt slutprov och dessa kan enkelt skrivas ut eller laddas ner.

ENLIGT TRAFIKVERKETS KRAV

Risken för olyckor är stor vid vägarbetsplatser. Det är därför oerhört viktigt att alla inblandade har tillräckliga kunskaper och färdigheter. För att minska riskerna för såväl vägarbetare som trafikanter ställer Trafikverket därför specificerade krav på rätt kompetens hos alla som utför arbeten på deras uppdrag. Det vill säga när du ska utföra arbete på vägar där Trafikverket är beställare (byggherre) eller väghållare. Ofta ställer även kommunerna samma krav i sina upphandlingar.

Det finns inget krav på vilken utbildning du ska gå, endast på vilken kompetens du ska ha. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att medarbetarna har rätt kompetens för det arbete de utför. Arbetsgivaren ska kunna verifiera kompetensen med ett intyg, och Trafikverket kan även vid kontroll bedöma om personalen har tillräcklig kompetens.

 

Våra utbildningar följer Trafikverkets riktlinjer och målet är att ge dig en förståelse för hur du kan skapa en så säker vägarbetsplats som möjligt, för både dig själv, dina kollegor och för passerande trafikanter. Det övergripande målet med utbildningarna är att deltagaren får med sig en riskmedvetenhet och förstår vad det egna beteendet betyder för säkerheten.

 

Vi levererar kurser som matchar både de gamla kompetenskraven, Arbete på väg nivå 1 och 2, samt de nya, Arbete på väg steg 1.1, 1.2 och 1.3.

Det som skiljer de nya kraven från de befintliga, är att de beskrivs i sju olika steg, i stället för fem nivåer. Det innebär bland annat att utbildningarna blir mer anpassade till de arbetsuppgifter som ska utföras.

Våra utbildningar följer Trafikverkets riktlinjer och krav, enligt TRVKApv och TRVRApv samt TDOK 2018:0371 och TDOK 2018:0372. De olika kurserna går igenom de kunskaper Trafikverket anser att man ska ha för att uppnå efterfrågad kompetens. Erhållet intyg efter godkänt slutprov är således fullgott bevis för att du tillgodosett dig rätt kunskap.

Certifiering

Trafikverket ställer särskilda certifieringskrav för olika roller. Det innebär att kunskapen ska kontrolleras av en oberoende part och därför måste man skriva ett prov, på Trafikverkets förarprovskontor, för att certifiera sin kunskap.

Under 2019 anpassas proven enligt skiftet till de nya kompetenskraven. Det finns övergångsregler för dem som redan har en certifiering enligt den gamla modellen. Du kan läsa mer om vad som gäller på vår blogg: https://www.entreprenadakademin.se/single-post/fran-niva-till-steg

 

Enligt den nya modellen finns krav på certifiering för vissa arbetsuppgifter. Det gäller förare av vissa väghållningsfordon (Steg 2.1), vissa personer som utför arbete med trafik- och

skyddsanordningar, samt trafikdirigering (Steg 2.2) samt vissa roller inom styra och leda

entreprenader och projekteringstjänster (Steg 3).