ID06 är ett system som används inom bygg- och anläggningsbranschen för att kunna identifiera dem som befinner sig på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare. ID06 används bland annat vid närvaroregistrering i elektroniska personalliggare, passerkortsfunktioner och digitalisering av utbildningsintyg. Syftet med ID06 är att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i branschen.