Vad är ID06 kompetensdatabas?

ID06 Kompetensdatabas är en databas där utbildningsbevis och behörigheter kan registreras för att sedan, med stöd av ID06-kortet, visas elektroniskt på arbetsplatsen. Det underlättar för både arbetstagare och arbetsgivare, samtidigt som säkerheten och den sunda konkurrensen stärks. För att få registrera utbildningsbevis i ID06 Kompetensdatabas måste utbildningsföretag ackreditera sig hos ID06. I skrivande stund finns det drygt 100 ackrediterade utbildningsföretag, bland annat Entreprenadakademin. För att ett utbildningsbevis ska kunna registreras hos ID06 måste även individen (kortinnehavaren) ge sitt samtycke. Hos oss på Entreprenadakademin kan du enkelt ge ditt samtycke i samband med att du gör din utbildning eller skapar ditt konto.
På ID06 hemsida kan arbetsgivare som är anslutna till ID06-systemet ansöka om läsbehörighet för att se sina medarbetares registrerade utbildningsbevis.