Vad är skillnaden mellan trafikverkets nya steg-krav och de gamla nivå-kraven?

Förutom uppdateringar av visst innehåll kan man generellt säga att de nya steg-kraven är mer anpassade till vilka arbetsuppgifter som utförs än vad nivå-kraven var.