När behöver jag gå en ADR 1.3-utbildning?

ADR 1.3-utbildning är ett minimikrav för alla som på något sätt är delaktiga i en transportkedja av farligt gods. D.v.s. både de som sänder, transporterar, tar emot eller på annat sätt hanterar godset. Det krävs alltså både för dem som rent konkret hanterar det farliga godset och för dem som arbetar administrativt med dokument gällande transporten. All personal ska ha gått en 1.3-utbildning med godkänt resultat innan de får utföra arbetsuppgifter som rör farligt gods.