SBSV är Sveriges branschförening för säkrare vägarbetsplatser.