Vad är skillnaden mellan, kompetenskrav, utbildningskrav och certifieringskrav?

Kompetenskrav innebär att arbetsgivaren via ett kompetensintyg ska intyga att en medarbetare har rätt kunskaper, färdigheter och kompetens som krävs för en viss arbetsuppgift. Utbildningskrav innebär att det finns krav på att man ska ha gått en specifik utbildning hos en specifik utbildare.
Certifieringskrav innebär att man ska skriva ett prov, med godkänt resultat, på en av Trafikverkets förarprovsenheter för att visa att man har den kunskap som krävs.