Hur länge gäller Arbete på väg steg 2.3?

För denna kompetens finns ett utbildningskrav. Intyget gäller i 4 år, sedan måste utbildningen göras på nytt.