Hur länge gäller Arbete på väg steg 2.1, 2.2 och 3?

För dessa kompetenser ställer Trafikverket certifieringskrav. Det innebär att medarbetaren ska skriva ett prov hos Trafikverket med godkänt resultat. Denna certifiering gäller i 4 år, sedan behöver provet göras på nytt.