Arbetsmiljöansvar och utbildning

Många av våra kursdeltagare är inte bara anställda utan även arbetsgivare. Och som arbetsgivare har man alltid ett ansvar för medarbetarnas arbetsmiljö, vilket framgår av arbetsmiljölagen. Det är därför Trafikverket i sitt regelverk enbart beskriver vilken kompetens som krävs för en viss arbetsuppgift. Sedan är det arbetsgivarens uppgift att intyga att medarbetaren har rätt kompetens.
Bild nyhetsbrev

Att nå rätt kompetens

Första steget i att uppnå kompetens inom ett område är att ha rätt kunskap, vilket man får när man går en utbildning. Och eftersom arbetsgivarna har sitt arbetsmiljöansvar uppmanar vi arbetsgivare att testa våra utbildningar, helt utan kostnad. Anledningen är att de ska kunna avgöra om vi som utbildningsleverantör lever upp till förväntningarna. Är kunskapen vi förmedlar relevant? Och förmedlar vi den på ett pedagogiskt bra sätt?
För oss handlar det dels om att vi ska ha rätt och uppdaterat innehåll. Men även om att de som går våra utbildningar ska ta till sig kunskapen och komma ihåg den efter det att kursen är avslutad. För det är ju trots allt det som är en arbetsgivares ansvar, att personalen ska ha rätt kunskap och inte bara ha genomfört en kurs.
Är du arbetsgivare kan du bara höra av dig till oss, så får du en gratis test-utbildning. Sen kan du i lugn och ro gå utbildningen och skapa dig en uppfattning om vi är rätt utbildningsleverantör för just er.
Jenny Eberlén, 19 Mars 2020