Ny blogg och nyhetsbrev!

Vi tycker det är oerhört roligt att så många har visat intresse för att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Intresset förpliktigar och vi hoppas kunna leverera korta nyheter om vad som händer i branschen kopplat till utbildning.
Bild nyhetsbrev

Bakgrund

Bakgrunden till nyhetsbrevet är att vi under 2016 upptäckte att många av våra kunder hade frågor kring vad som gäller när det kommer till utbildning inom entreprenadbranschen. Genom att erbjuda nyhetsbrev till våra kunder vill vi sprida kunskap om det som vi snappar upp om framtiden. Vår målsättning är att göra detta kortfattat och transparent. Vi vill visa varifrån vi tar vår fakta och vi vill vara tydliga med vad som är våra egna slutsatser. Om vi lyckas med detta tror vi att vi har möjlighet att skapa ett nyhetsbrev som våra kunder har nytta av.

Entreprenadbranschen digitaliseras

Ofrånkomligt, likt allt annat, håller entreprenadbranschen på att digitaliseras. Detta är en av anledningarna till varför vi lanserar både en blogg och ett nyhetsbrev. Vår tanke är att vi i bloggen kommer skiva mer ingående om digitaliseringens utmaningar och möjligheter och att vi i nyhetsbrevet kommer välja ut och belysa det som främst är utbildnings-relaterat. Bloggen blir helt enkelt lite mer högt och lågt om ämnen och infallsvinklar som intresserar oss för närvarande.

Vill du bli prenumerant?

Att prenumerera på vårt nyhetsbrev kan vara ett bra sätt att hänga med i vad som händer i branschen när det kommer till utbildning. Vi som ständigt arbetar med detta är helt övertygade om att det kommer hända mycket de närmaste åren. På vår startsida kan du anmäla dig till nyhetsbrev.
Jenny Eberlén, 9 Februari 2017