ID06 - Alla intyg på ett ställe

När du går en Arbete på väg- eller ADR-utbildning hos oss på Entreprenadakademin registreras intyget automatiskt på ditt ID06-kort. Funktionen blir allt vanligare och baseras på ett samarbete med ID06 Kompetensdatabas – ett smidigt sätt att digitalt samla alla utbildningsbevis. Det underlättar för alla inblandade och från och med i år är det dessutom ett krav för många.
Enligt ett beslut från flera ledande bygg- och anläggningsföretag införs under 2021 krav på att vissa utbildningar och behörigheter finns registrerade i databasen.
Bild nyhetsbrev

Lätt att göra rätt

Att ha ordning och reda på diplom och andra utbildningsbevis är en utmaning för många företag. Likaså att se till att medarbetarna har den utbildning och kompetens som arbetet kräver. Då dessa delar hänger ihop visar det sig ofta att företag som har svårt att hålla reda på medarbetarnas intyg också har problem att säkerställa att alla har de utbildningar som krävs.
Det är just detta ID06 Kompetensdatabas är till för: Att enkelt kunna se vem som gått vilken kurs hos vilken utbildare, när det är gjort och när det är dags för uppdatering. Och självklart är det även smidigt för medarbetaren själv, som inte längre behöver ha med sig papper eller flera olika plastkort i plånboken.

Enklare hantering för alla

ID06 Kompetensdatabas är helt enkelt en databas där utbildningsbevis och behörigheter kan registreras för att sedan, med stöd av ID06-kortet, visas elektroniskt på arbetsplatsen. Det underlättar med andra ord inte bara för arbetstagare och arbetsgivare, utan även för till exempel platschefer, Bas-U och övriga säkerhetsansvariga ute på arbetsplatsen, som enkelt kan kontrollera att alla medarbetare, såväl entreprenörens som underentreprenörer, har rätt och giltig kunskap och behörighet för det arbete de ska utföra.

Ökad säkerhet på arbetsplatser

Behovet av enklare och tydligare hantering av den här typen av uppgifter ledde fram till att JM, Peab, Skanska och Veidekke redan 2019 tog beslut om att från och med 2021 kräva att de utbildningar och behörigheter som krävs för vissa arbetsmoment finns registrerade i ID06 Kompetensdatabas. Syftet är inte bara att underlätta för de inblandade; målet är främst att höja säkerheten på arbetsplatserna och samtidigt stärka en sund konkurrens.
Bland utbildningarna som omfattas av bygg- och anläggningsföretagens krav finns exempelvis Arbete på väg. Trafikverket som beställare kräver å sin sida i dagsläget endast att de personer som omfattas av certifieringskrav har giltiga certifieringar registrerade på sitt ID06-kort. Men det är alltid arbetsgivarens ansvar och skyldighet att kunna bevisa att alla medarbetare har rätt kompetens, så även i dessa projekt är det således en stor fördel om alla har sina Arbete på väg-utbildningar registrerade på ID06-korten.

Endast godkända utbildare

För att få registrera utbildningar och intyg i ID06 Kompetensdatabas måste utbildningsföretag ackreditera sig hos ID06. Alla har rätt att ansöka om ackreditering men i samband med detta görs en kontroll av företaget, vilket innebär att endast godkända utbildare är med. Sedan ansvarar dock varje företag för att utbildningen uppfyller gällande krav från lagar, föreskrifter och branschöverenskommelser. ID06 Kompetensdatabas är alltså inte kopplat till någon specifik utbildningsleverantör utan fungerar som ett konkurrensneutralt system i syfte att underlätta för alla inblandade. I skrivande stund finns 173 ackrediterade utbildningsföretag, bland annat Entreprenadakademin.

Samtycke krävs

Det är värt att påpeka att det endast är utbildningsföretaget som har rätt att registrera en utbildning och tillhörande intyg. Kursdeltagaren kan alltså inte själv registrera en utförd utbildning i kompetensdatabasen. Däremot krävs att kursdeltagaren ger sitt samtycke till att registreringen sker och det går till lite olika hos olika utbildare. Sedan kan man närsomhelst logga in med BankID på ID06 hemsida för att se sina registrerade intyg. Även arbetsgivare kan ansöka om läsbehörighet för att kunna logga in och se medarbetarnas utbildningsbevis.

Inget krångel hos oss

Vi på Entreprenadakademin har sedan länge varit ackrediterade hos ID06 Kompetensdatabas och har ett smidigt system där registreringen sker automatiskt direkt efter avklarad utbildning. Om du inte har ett ID06-kort registreras utbildningsbeviset ändå i kompetensdatabasen och syns på ditt ID06-kort så snart du fått ett. Det kostar inget extra och det enda du behöver göra är att vara inloggad med BankID och ge ditt samtycke till registreringen. Hos oss gör du det med en enkel knapptryckning i samma veva som du startar din utbildning. Varför inte redan i dag? Välkommen in på vår hemsida och hitta en utbildning som passar dig!
Jenny Eberlén, 28 April 2021