Arbete på väg

Nytt regelverk för Arbete på väg

Jenny Eberlen, 2020-03-05
Trafikverket har uppdaterat kraven för Arbete på väg och här förklarar vi hur och varför.
Läs mer

Att skapa en förlåtande trafikmiljö

Jenny Eberlén, 2019-12-04
I många sammanhang, inte minst vid vägarbeten, pratar man om en förlåtande trafikmiljö. Men vad betyder det egentligen? Och hur kan man göra för att skapa en sådan?
Läs mer

Varför är hastigheten avgörande?

Jenny Eberlen, 2019-11-07
De flesta känner nog till att för hög hastighet är den enskilt största orsaken till olyckor vid vägarbetsplatser, precis som i trafiken i allmänhet. Det handlar delvis om att hastighetsgränser inte respekteras men också om att farten inte anpassas efter omständigheterna.
Läs mer

5 steg till en säkrare vägarbetsplats

Jenny Eberlen, 2019-11-01
I dag oroar sig drygt nio av tio vägarbetare för att vistas på vägen, på grund av bristande säkerhet. Det framgår i en ny rapport från SEKO, ”Med fara för livet – en rapport om vägarbetarnas arbetsmiljö, 2019”. Med tanke på att de inte har något val – vägen är ju deras arbetsplats, deras vardag, deras verklighet – så är det en alarmerande hög siffra.
Läs mer

Arbete på väg går från nivåer till steg

Jenny Eberlen, 2018-12-05
Som vi nämnt i tidigare inlägg har Trafikverket kommit med nya kompetenskrav när det gäller arbete på väg. Dessa trädde i kraft den tolfte september i år och gäller i alla nystartade kontrakt.
Läs mer

Nya kompetenskrav för Arbete på väg

Jenny Eberlen, 2018-11-02
I våras genomförde Trafikverket en utredning kring kompetenskraven för Arbete på väg. Det har nu mynnat ut i ett nytt kravdokument, TDOK 2018:0371, med tillhörande rådsdokument, TDOK 2018:0372.
Läs mer

SIK-Certifiering - Vilken nivå ska jag gå?

Jenny Eberlen, 2017-11-30
Diskussionerna kring SIK-certifiering pågår fortfarande, både bland entreprenörer, utbildare och myndigheter. Vi har nu kommit till vårt andra blogginlägg i serien och kommer denna gång att fokusera på de olika certifieringsnivåerna.
Läs mer

SIK-certifiering - Hur anmäler man sig?

Jenny Eberlen, 2017-09-21
SIK-certifiering i enlighet med Trafikverkets nya SIK kompetenskrav diskuteras flitigt i telefon på kontoret. Ni därute har många frågor.
Läs mer

SIK - Lärdomar och framtiden

Jenny Eberlen, 2017-03-20
Nu har vi samlat våra intryck från Elmia-mässan Påväg. För oss var det en väldigt positiv upplevelse att komma ut och träffa kollegor och kunder.
Läs mer

SIK- Krav, vad gäller?

Jenny Eberlen, 2017-02-06
I vårt nyhetsbrev för februari 2017 hade vi som målsättning att presentera vad som gäller beträffande trafikverkets SIK-krav.
Läs mer