Ny ADR 1.3-utbildning för bygg- och anläggningsbranschen

Många kanske tror att ADR, regelverket om vägtransporter av farligt gods, endast berör själva transportbranschen. Men så är inte fallet. Om du som servicetekniker ska åka ut och göra en reparation eller om du är anläggare och till exempel ska flytta en dieseltank så berörs du med största sannolikhet av samma regelverk. Detsamma gäller om du hanterar exempelvis gasol, acetylen, elverk, bultpistol eller målarfärg på en byggarbetsplats. Med andra ord är det en mängd olika yrkesgrupper i Sverige som påverkas av de lagar och regler som finns gällande förflyttning av farligt gods.
Bild nyhetsbrev

Bättre anpassad till målgruppen

Ett minimikrav för alla som är inblandade i en transportkedja av farligt gods är att ha en så kallad 1.3-utbildning. Nu lanserar vi på Entreprenadakademin en ny ADR 1.3-utbildning som är anpassad just för dig som arbetar inom bygg- och anläggningsbranschen. Vi tycker nämligen att det har saknats på marknaden, eftersom de utbildningar som hittills funnits främst har riktat sig till transportsektorn. Och problematiken som lätt uppstår när en utbildning inte är anpassad till målgruppen, är att deltagaren upplever den som irrelevant och då ofta får svårt att ta till sig kunskapen. Det är detta vi har försökt att lösa genom att ta fram den här utbildningen.

Uppfyller myndighetens krav

Även om utbildningen är skräddarsydd för bygg- och anläggningsbranschen så följer den självklart de riktlinjer och krav som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ställer på en 1.3-utbildning. Vår utbildning ger grundkunskaper och en obligatorisk översikt av de allmänna bestämmelserna för transport av farligt gods, men de villkor vi lyfter fram och de exempel vi använder är anpassade för målgruppen. Deltagarna får också ta del av situationer ur verkligheten ute i bygg- och anläggningsbranschen.
Men det faktum att utbildningen uppfyller kraven för en allmän ADR 1.3-utbildning innebär såklart att även andra, oavsett bransch, kan välja att gå den här.

Vem ska gå vår ADR 1.3-utbildning?

Vår utbildning riktar sig till dig som:
-På något sätt är delaktig i en transportkedja av farligt gods, oavsett om du är avsändare, transportör eller mottagare eller på annat sätt hanterar godset.
-Förflyttar farligt gods enligt de särskilda villkoren inom ett arbetsområde där byggnads- eller anläggningsarbete utförs.
-Förflyttar farligt gods i mindre mängd, enligt någon av lättnaderna Begränsad mängd, Reducerad mängd eller Värdeberäknad mängd.

Registrering i ID06

På samma sätt som med våra utbildningar inom Arbete på väg så registreras godkänt resultat på slutprovet i ID06 kompetensdatabas, om deltagaren själv vill. För att säkerställa att registreringen i ID06 sker på ett korrekt sätt krävs det att användaren legitimerar sig med BankID.
Mer information om utbildningen och beställning.
Jenny Eberlén, 12 Mars 2021