SIK - Lärdomar och framtiden

Nu har vi samlat våra intryck från Elmia-mässan Påväg. För oss var det en väldigt positiv upplevelse att komma ut och träffa kollegor och kunder. Vår vardag handlar mestadels om digitalt arbete, så detta var roligt. Mässan bestod i vanlig ordning av utställare och seminarium. Vi på entreprenadakademin tog tillfället i akt att hålla ett seminarium om digitalisering och inlärning. Under seminariet delade vi med oss av våra funderingar kring hur den pågående digitaliseringen förändrar hur vi tar till oss kunskap.
Bild nyhetsbrev

SIK i fokus

Även om vi försökte så var inte vårt seminarium mässans höjdpunkt. Aningen mer välbesökt var seminariet om SIK kompetenskrav. Seminariet hölls av Dan Eriksson från trafikverket och Linda Karlsson från Svevia. Dan är analytiker med verksamhetsområde underhåll. Han har framförallt varit involverad i kompetenskraven för vinterväghållning, men tog på sig att prata om SIK som helhet. I en emellanåt het stämning gjorde han detta med den äran. Linda representerade Svevia utifrån att de har certifierat hela sin produktionspersonal enligt SIK på de olika nivåerna.
Seminariet inleddes med att Dan gav en kort presentation av bakgrunden till SIK-kraven. Sammanfattningsvis kan man säga att trafikverket har kommit fram till att man vill höja kunskapssäkringen. Det innebär att kunskapen skall vara oberoende kvalitetsgranskad. Alltså att övervakning, uppföljning och tillsyn skall ske av någon annan än den som utbildar. Följaktligen innebär SIK kompetenskrav att man skriver ett prov via dator på trafikverkets förarprovskontor för att certifiera sin kompetens. Precis på samma sätt som man gör med körkort. Provet består av 40 frågor som skall besvaras inom 45 minuter. För att bli godkänd behöver man svara rätt på 75 % av frågorna. Vid godkänt prov registrerar trafikverket resultatet i ID06.

Lärdomar SIK

Seminariet gick vidare med att Dan och Linda pratade om de lärdomar man fått under 2016, samt frågor från åhörarna. I det stora upplevde vi Svevias erfarenheter som positiva. Man beskriver att det känns bra att det läggs en nivå för utbildning i branschen. Personerna som går utbildningen blir också mer motiverade när det finns en standard. Ytterligare en positiv aspekt som framkom var att vi som utbildar kommer behöva bli bättre. Om vi inte lyckas lära våra deltagare innehållet, så lär dem ju inte komma tillbaka...
Självfallet fanns det även lärdomar åt det mer negativa hållet. Den tyngsta kritiken handlade om att det var oklart från trafikverkets sida om vem som skall gå vilken kurs. Trafikverket behöver bli tydligare i sina formuleringar så att branschen vet vilka krav som gäller.
Vidare var det även en diskussion om frågornas relevans i de olika nivåerna. I nivå 2 finns det exempelvis fordonsspecifika frågor. Det går att diskutera om detta är relevant då de som kör fordon lär sig den typen av kunskap i det ordinarie förarprovet. Dan poängterade att provfrågorna har arbetats igenom vid flertalet tillfällen och att de kontinuerligt kommer utvecklas. Ytterligare ett problem som kom upp till diskussion var att SIK-provet i nuläget endast ges på svenska. Det framgick av diskussionen att man i alla fall kan ifrågasätta huruvida detta är lagligt.

Framtiden

Den tydligaste känslan som vi kände efter seminariet var att SIK är på gång. Dan presenterade även en tydlig lösning med framtidsfokus. Han gav en lösning på problemet med tillgängligheten för att skriva provet. Problemet har inte varit att provtillfällena inte räckt till. Problemet har varit att trafikverkets förarprovskontor inte har möjlighet att låta personer skiva olika prov samtidigt, i samma lokal. Anledningen har varit att deras prov-plattform inte stödjer detta. Resultatet har blivit att många tvingats åka väldigt långt för att ta sig till ett förarprovskontor som erbjuder SIK-prov. Självfallet har detta gett upphov till stor frustration. Problemet håller nu på att lösas. 2018 kommer trafikverkets prov-plattformar vara utbytta. Det kommer innebära att det finns teknisk möjlighet att skriva SIK på alla trafikverkets förarprovskontor. Det kommer bli en enorm skillnad gentemot hur det är idag då omkring 20 förarprovskontor “stödjer” SIK.

Våra slutsatser

Under 2017 gäller SIK kompetenskrav i ca 30 entreprenader. Vår bedömning är att SIK kompetenskrav kommer slå igenom på bred front i förfrågningsunderlagen 2018, i och med att den tekniska möjligheten att skriva proven på alla förarprovskontor då är på plats. Detta kommer ställa nya krav på inlärning. Det kommer bli en utmaning för såväl oss utbildare som för er därute. Hur man än vänder och vrider på det så är SIK betydligt, betydligt mindre i omfattning än körkortsprovet. Vi har ju körkort, det gick ju bra. Vi ska nog lösa även detta!
Jenny Eberlén, 20 Mars 2017