SIK- Krav, vad gäller?

I vårt nyhetsbrev för februari 2017 hade vi som målsättning att presentera vad som gäller beträffande trafikverkets SIK-krav. Det har dock visat sig svårare än väntat att får fram en heltäckande bild. Trafikverket har hitintills inte kunna presentera hur de tänker sig att SIK skall fungera. Under mässan På väg som hålls på Elmia 7-8 Mars kommer trafikverket att hålla ett seminarium under rubriken "SIK, beställare och utförare om erfarenheter, nuläget och framtid". Vår förhoppning är att vi efter mässan skall kunna presentera mer specifik information.
Bild nyhetsbrev

Vi tar det från början

Bakgrunden är att trafikverket har beslutat att det från och med 2015 ska gälla nya kompetenskrav för arbete på väg. Dessa nya krav kallas SIK-krav. SIK står för Skandinavisk infrastrukturkompetens. Innehållsmässigt är SIK relativt likt dagens arbete på väg i de olika nivåerna. Den stora skillnaden är att kravställd kompetens ska certifieras genom ett kunskapsprov på Trafikverkets Förarprovskontor. Under 2015 och 2016 testades det nya kompetenskravet i specifika kontrakt.

Detta säger trafikverket idag

Att SIK är beslutat och på gång har varit känt relativt länge. Följande skriver trafikverket på sin hemsida, med uppdateringsdatum 23 mars 2016.
Certifiering – så går det till
  • Trafikverket har kravställt i förfrågningsunderlaget (FU) om entreprenaden omfattas av krav på certifiering.
  • Efter kontraktsskrivning så lämnar Trafikverket uppgifter till entreprenören om länk till webbsida där entreprenören och eventuella underentreprenörer registrerar uppgifter och bokar prov för de personer som ska certifieras.
  • Det är personliga inloggningsuppgifter för att kunna genomföra certifieringar.
  • Därefter ska du boka tid för kunskapsprov med minst 14 dagars framförhållning till önskat provtillfälle.
  • Kontakta alltid din arbetsgivare innan du bokar ditt prov, för att få reda på var och när du kan genomföra ditt prov. Bokningsavgiften är cirka 1 000 SEK per person. För att kunna registrera bokning måste personnummer och ID06-nummer anges för varje enskild deltagare.
  • Vid provtillfället ska du ta med din ID06-legitimation samt godkänd legitimation (körkort, pass etcetera). För godkänt prov krävs minst 75 procent korrekta svar. Vid underkänt resultat finns möjlighet att göra om provet en gång. Därefter ska entreprenören föreslå kompetenshöjande åtgärder i en avvikelse, som innan genomförande ska godkännas av Trafikverket. När kompetenshöjande åtgärder är utförda finns det möjlighet att genomföra ett nytt kunskapsprov enligt samma rutin igen.

Vår slutsats

Vid en genomgång av trafikverkets förfrågningsunderlag för våren 2017 ser vi att SIK-kompetens är ett krav i driftupphandlingar. Vi kan inte se att dessa krav gäller på bred front för anläggnings och beläggningsuppdrag.
SIK är i antågande och något som alla behöver förhålla sig till. Vi ser ingenting som talar för att trafikverket skulle komma med nya krav för Arbete på väg, utan vi tror att det på sikt kommer vara SIK som är kravet i alla kontrakt.
SIK kommer att innebära en stor utmaning. Hur lär vi medarbetare så att de klarar ett prov på Trafikverkets Förarprovskontor? Detta är något som vi kommer arbeta med under 2017 och som vi kommer skriva mer om i kommande nyhetsbrev och på vår blogg.
Jenny Eberlén, 6 Februari 2017