Dubbelt upp av ADR – Nu har vi farligt gods-utbildning för alla

Nu breddar vi på Entreprenadakademin vårt utbud och lanserar även en Allmän ADR 1.3-utbildning som riktar sig till alla, oavsett vilken bransch du arbetar i. Som vanligt är det hög kvalité och regelrätt men lagom lätt!
Bild nyhetsbrev
1.3-utbildning är ett minimikrav enligt regelverket ADR-S, för alla som på något sätt deltar i en transportkedja av farligt gods. Det vill säga för alla vars arbetsuppgifter berör förflyttningen av godset från en plats till en annan, oavsett om det gäller pappersarbete eller hantering av godset, oavsett om du sitter bakom en ratt eller en dator, om du skickar eller tar emot, lastar av eller på. Utbildningen ger kunskap om de risker och faror som finns med farligt gods och vilka regler som gäller under hela transportkedjan, för säker hantering och för att förebygga olyckor.

Vanlig men ovanligt bra

Tidigare i år lanserade vi en skräddarsydd ADR 1.3-utbildning för bygg- och anläggningsbranschen. Den var unik i sitt slag och fyllde ett tomrum i utbudet online, eftersom de flesta 1.3-utbildningar som finns på marknaden riktar sig till transportsektorn. Vi tyckte dock att det även saknades en riktigt bra och genomarbetad Allmän 1.3-utbildning så därför bestämde vi oss för att helt enkelt skapa en egen.

Korrekt men inte krånglig

Utbildningen uppfyller MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) senaste krav och riktlinjer gällande 1.3-utbildning. Men vi har varit måna om att inte bara pliktskyldigt rabbla upp svåra begrepp och citera föreskrifter och broschyrer. För oss är det lika viktigt att se till att våra utbildningar innehåller rätt uppgifter, som att se till att kursdeltagaren verkligen förstår innehållet och får med sig rätt kunskaper.
För att försäkra oss om att lektionerna är relevanta, korrekta och pedagogiska har vi därför, precis som när vi tog fram 1.3-utbildningen för bygg- och anläggning, gjort en omfattande research. Och vi har bollat innehållet med såväl säkerhetsrådgivare, andra utbildare samt handläggare på MSB.

Förenklat men inte för enkelt

Genom att sätta faktan i ett sammanhang, ge tydliga exempel, visualisera med bilder och alltid förklara nya begrepp, försöker vi förenkla det svåra. Dessutom får kursdeltagaren med jämna mellanrum ta del av exempel och situationer från verkligheten, återberättade av en erfaren säkerhetsrådgivare inom farligt gods. Det viktiga är ju inte att du som kursdeltagare kan rabbla UN-nummer och paragrafer. Och det räcker inte att vi rabblar upp dem för dig. Det viktiga är att du förstår och tar till dig vad som gäller vid transport av farligt gods, och att du förstår varför det är så viktigt att göra rätt!
Jenny Eberlén, 24 Augusti 2021