Undvik dyra och farliga misstag – Vi reder ut missförstånden om ADR i branschen

Jenny Eberlen, 2021-09-07
Många som arbetar inom bygg- och anläggning har dålig koll på att de omfattas av lagar och regler om transport av farligt gods (ADR), vilket bland annat innebär krav på utbildning. Ändå hanteras dagligen en hel del produkter som räknas som farligt gods, och vid en poliskontroll kan du få både böter och körförbud om utbildning saknas.
Läs mer

Dubbelt upp av ADR – Nu har vi farligt gods-utbildning för alla

Jenny Eberlen, 2021-08-24
Nu breddar vi på Entreprenadakademin vårt utbud och lanserar även en Allmän ADR 1.3-utbildning som riktar sig till alla, oavsett vilken bransch du arbetar i. Som vanligt är det hög kvalité och regelrätt men lagom lätt!
Läs mer

Ny ADR 1.3-utbildning för bygg- och anläggningsbranschen

Jenny Eberlen, 2021-03-12
Många kanske tror att ADR, regelverket om vägtransporter av farligt gods, endast berör själva transportbranschen. Men så är inte fallet.
Läs mer