SIK-Certifiering - Vilken nivå ska jag gå?

Diskussionerna kring SIK-certifiering pågår fortfarande, både bland entreprenörer, utbildare och myndigheter. Vi har nu kommit till vårt andra blogginlägg i serien och kommer denna gång att fokusera på de olika certifieringsnivåerna. Som bekant så finns det fyra olika nivåer att certifiera sig inom, nivå 2, 3A, 3B och 4. Redan 2015 började Trafikverket ställa krav på att entreprenörer i utpekade kontrakt skulle certifiera sig inom olika nivåer innan arbete påbörjas. Om det kontrakt du arbetar i berörs av SIK-kompetenskrav framgår av Trafikverkets förfrågningsunderlag (FU).
Bild nyhetsbrev

Certifiering på olika nivåer

För Entreprenader som åberopar SIK-kompetenskrav och därmed ska certifiera sig gäller följande nivå beroende på vad du arbetar med.
  • Nivå 2: Kompetenskrav för förare av vägunderhåll-, service- och arbetsfordon inklusive fordon med skyddsfunktion.
  • Nivå 3A: Kompetenskrav för utmärkningsansvariga.
  • Nivå 3B: Kompetenskrav för trafikdirigering vid vägarbete.
  • Nivå 4: Kompetenskrav för att styra och leda entreprenaden samt ansvar för trafik- och skyddsanordningar.
Trafikverket är tydliga med att SIK-certifiering avser den personal som arbetar i någon av nivåerna ovan. Detta innebär att du som inte arbetar inom någon av nivåerna ovan inte heller behöver certifiera dig.
Däremot gäller som vid tidigare entreprenader att alla på arbetsplatsen skall inneha kompetens motsvarande Arbete på väg nivå 1. Sammanfattningsvis kan man helt enkelt säga att man certifierar sig inom de områden som man arbetar.

Certifieringshierarki

Innan du bokar din utbildning och provtillfälle är det också bra att ha koll på själva certifieringshierarkin. Med detta menas att de olika SIK proven innehåller en eller flera nivåer. Hierarkin ser ut enligt följande.
  • Nivå 2, gäller bara den som framför ett arbetsfordon med eller utan skyddsanordning.
  • Nivå 3A, innefattar den underliggande nivå 2, men inte nivån 3B och nivå 4.
  • Nivå 3B, innefattar den underliggande nivå 2, men inte nivån 3A och Nivå 4.
  • Nivå 4, innefattar alla underliggande nivåer.
Ett exempel utifrån hierarkin ovan är att det räcker med nivå 3A om du är maskinförare men också arbetar med utmärkning. Arbetar du däremot med såväl, maskiner, utmärkning och trafikdirigering får du skriva SIK-prov för både 3A och 3B.
När det gäller vinterväghållningspersonal krävs förutom SIK-vinter även SIK nivå 2 om du kör fordon.
Mer information om SIK-krav och vad som gäller för de olika nivåerna hitta du på:
Jenny Eberlén, 30 November 2017