Det räcker inte alltid med rätt kompetens

En fråga vi ofta får är vad det är för skillnad mellan kompetenskrav och certifieringskrav samt vem som ska gå vilken kurs. Vi ska här försöka reda ut begreppen och göra bilden lite klarare, framför allt vad gäller de olika typerna av krav. I kommande blogginlägg kommer vi att gå närmare in på vem som ska ha kompetens enligt de olika stegen.
Bild nyhetsbrev
I Trafikverkets nya kompetenskrav för Arbete på väg är det din arbetsuppgift och roll som styr vilka krav som gäller för just dig. Utöver kompetenskraven, kan det även ställas krav på certifiering eller på en specifik utbildning.
I tabellen nedan ser du vilka krav som gäller för olika arbetsuppgifter och roller inom Arbete på väg.

Kompetenskrav

Detta krav innebär att arbetsgivaren skriftligen ska kunna intyga att du har den kompetens som krävs för dina arbetsuppgifter och att kompetensen motsvarar de krav Trafikverket ställer. Hur du får din kompetens kan variera. Att gå en kurs är ett bra sätt men det kan fungera lika bra att lära sig av en kollega. Det viktiga är att du verkligen har rätt kompetens och att den motsvarar Trafikverkets krav.

Certifieringskrav

Om du har arbetsuppgifter som har ett certifieringskrav innebär det att du ska åka till någon av Trafikverkets förarenheter och skriva ett certifieringsprov. Det finns inget krav på att du ska gå någon utbildning men det underlättar för dig vid provtillfället, eftersom det då krävs att du har rätt teoretisk kunskap. Godkänt resultat på provet registreras på ditt ID06-kort.

Utbildningskrav

Detta krav innebär att en specifik utbildning ska göras hos en godkänd utbildare. Efter avslutad kurs får du ett intyg som bevis på att du har genomfört kursen.
Du kan läsa mer om hur arbetsuppgifter hänger ihop med kompetenskrav, certifieringskrav och utbildningskrav i TDOK 2018:0371.
Jenny Eberlén, 30 April 2019