Nya kompetenskrav för Arbete på väg

I våras genomförde Trafikverket en utredning kring kompetenskraven för Arbete på väg. Det har nu mynnat ut i ett nytt kravdokument, TDOK 2018:0371, med tillhörande rådsdokument, TDOK 2018:0372. Dessa två föreskrifter trädde i kraft 2018-09-12 i alla nya uppdrag och ersatte kapitel 9 i TDOK 2012:86, respektive TDOK 2012:88. I en serie blogginlägg framöver kommer vi att behandla innehållet i dessa föreskrifter ur olika perspektiv.
Bild nyhetsbrev

Arbetsgivaren bär ansvaret

Enligt arbetsmiljölagen är det varje arbetsgivares ansvar att dennes personal har den kompetens som krävs. De kompetenskrav Trafikverket ställer är kontraktskrav. Det innebär att den kontrakterade leverantören (entreprenören) är ansvarig för att samtlig personal (även underentreprenörer) uppfyller de krav som anges i kontraktshandlingarna. Leverantören ska kunna uppvisa personliga kompetensintyg, som respektive arbetsgivare utfärdat, och som motsvarar ställda krav.

Kompetens i fokus

Trafikverket har i och med den nya föreskriften valt att öka fokus på begreppet kompetens. Med kompetens avses “förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter”. Först behöver medarbetaren få rätt kunskap för att sedan, efter övning, få en färdighet. Det är när kunskap och färdighet tillämpas som kompetens uppstår. Det innebär att det inte spelar någon roll hur utan bara vad en medarbetare lär sig. Att gå en kurs kan vara ett sätt men det fungerar lika bra med självstudier eller att lära sig av en kollega. Det viktigaste är att arbetsgivaren känner sig trygg med att medarbetaren verkligen har den kompetens som krävs, då det är arbetsgivaren som skriftligen ska intyga det. Eftersom grunden för kompetens är kunskap är utbildning ofta ett bra alternativ.
Jenny Eberlén, 8 November 2018