Arbete på väg går från nivåer till steg

Som vi nämnt i tidigare inlägg har Trafikverket kommit med nya kompetenskrav när det gäller arbete på väg. Dessa trädde i kraft den tolfte september i år och gäller i alla nystartade kontrakt. Hur det påverkar pågående uppdrag kommer att variera. Det är helt enkelt upp till Trafikverket att, i varje enskilt uppdrag, ta en diskussion med leverantören kring hur och om en övergång till de ny kraven ska ske.
Bild nyhetsbrev

Mer anpassade utbildningar

Tidigare beskrevs kompetenskraven i fem olika nivåer. Nu beskrivs de i stället i sju olika steg. Det innebär att utbildningarna kommer att bli mer anpassade till de arbetsuppgifter som ska utföras.
En av de större skillnaderna är att en uppdelning har gjorts av dem som kör fordon. Enligt de nya kompetenskraven är det bara de som kör TMA och arbetar med intermittenta arbeten som kommer att behöva göra en SIK-certifiering. Tidigare gällde motsvarande certifiering alla som körde fordon.

Övergångsregler

Trafikverket har beslutat om en generell dispens. Den ska gälla till 2020-01-01 för de personer som redan är certifierade enligt följande:
  • Certifierade enligt nivå 2 får utföra det arbete som kräver kompetens enligt steg 2:1.
  • Certifierade enligt nivå 3A och 3B får utföra det arbete som kräver kompetens enligt steg 2:2.
  • Certifierade enligt nivå 4 får utföra det arbete som kräver kompetens enligt steg 3.
Vi återkommer framöver till de olika stegen, vad de innehåller och vem som ska ha vilken kompetens!
Jenny Eberlén, 05 December 2018