ADR

Här hittar du utbildningar inom ADR, transport av farligt gods.
  • ADR 1.3-Allmän

    Utbildningen passar alla oavsett bransch. Ger dig grundkunskaper gällande transport av farligt gods – ADR. Intyg ADR 1.3
  • ADR 1.3-Bygg och anläggning

    Utbildningen är specialanpassad för bygg- och anläggningsbranschen. Ger dig grundkunskaper gällande transport av farligt gods – ADR. Intyg ADR 1.3