ADR 1.3 - Bygg och anläggning

Utbildningen är specialanpassad för bygg- och anläggningsbranschen. Ger dig grundkunskaper gällande transport av farligt gods – ADR. Intyg ADR 1.3
Köp

1095 kr

Populär utbildning!
Ordinarie pris: 1500 kr
Kan inte kombineras med andra rabatter.
Priser visas exkl. moms.

Om utbildningen

Utbildningen riktar sig till dig inom bygg- och anläggningsbranschen och ger dig grundkunskaper gällande transport av farligt gods – ADR. Samtidigt som den är anpassad till branschen följer den de riktlinjer MSB har när det gäller en 1.3-utbildning.

1.3-utbildning är ett minimikrav för alla som på något sätt är inblandade i transportkedjan av farligt gods. All personal måste med andra ord gå en 1.3-utbildning innan de får utföra arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods.

Syftet med utbildningen är att få kunskap om de risker och faror som finns med farligt gods och vilka regler som gäller för en säker hantering och för att förebygga olyckor.

Läs mer om utbildningen >