ADR 1.3-Allmän

Utbildningen passar alla oavsett bransch. Ger dig grundkunskaper gällande transport av farligt gods – ADR. Intyg ADR 1.3
Köp

1295 kr

Vårkampanj!
Ordinarie pris: 1495 kr
Kan inte kombineras med andra rabatter.
Priser visas exkl. moms.
Trailer

Vad innebär utbildningen?

Vi vill ge en tydlig bild av våra utbildningar innan kunden beställer. Ibland kan det också vara lite svårt att veta vilken utbildning som faktiskt krävs. I den här filmen förklarar vi hur utbildningen är upplagd, vem den riktar sig till och hur den skiljer sig från andra utbildningar vi erbjuder.

Om utbildningen

ADR 1.3-utbildning är ett minimikrav för alla som på något sätt är inblandade i transportkedjan av farligt gods. All personal måste med andra ord gå en 1.3-utbildning innan de får utföra arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods. Den här utbildningen passar alla oavsett vilken bransch du arbetar i.

Syftet med utbildningen är att få kunskap om de risker och faror som finns med farligt gods och vilka regler som gäller för en säker hantering och för att förebygga olyckor.

Utbildningen berör följande områden:

 • Lagar, regler och bestämmelser
 • Ansvar och skyldigheter
 • Klassificering, klasser och faror
 • Förpackningar och lastbärare
 • Märkning, etiketter och skyltar
 • Transporthandlingar
 • Lastning, lossning och hantering
 • Transporten
 • Åtgärder vid olycka och tillbud
 • Transportskydd
 • Begränsad, Reducerad och Värdeberäknad mängd
 • Guide till Tabell A
Läs mer om utbildningen >