ADR 1.3 - Allmän

Utbildningen passar alla oavsett bransch. Ger dig grundkunskaper gällande transport av farligt gods – ADR. Intyg ADR 1.3
Köp

1095 kr

Populär utbildning!
Ordinarie pris: 1500 kr
Kan inte kombineras med andra rabatter.
Priser visas exkl. moms.

Om utbildningen

ADR 1.3-utbildning är ett minimikrav för alla som på något sätt är inblandade i transportkedjan av farligt gods. All personal måste med andra ord gå en 1.3-utbildning innan de får utföra arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods. Den här utbildningen passar alla oavsett vilken bransch du arbetar i.

Syftet med utbildningen är att få kunskap om de risker och faror som finns med farligt gods och vilka regler som gäller för en säker hantering och för att förebygga olyckor.

Läs mer om utbildningen >