Innehåll

Utbildningen förklarar hur en vägarbetsplats bör vara uppbyggd samt vad man ska tänka på för att öka säkerheten. Vi betonar vikten av att uppmärksamma, analysera och åtgärda alla risker och går igenom vad som gäller vid riskbedömning och uppförande av en handlingsplan. Det handlar om att bidra till en trygg arbetsmiljö, att veta vem som har ansvar för vad, och att veta vad som krävs av dig när det gäller till exempel personlig skyddsutrustning. Utbildningen går igenom vägmärken och vad du ska tänka på vid utmärkning, samt vad som gäller för tunga skydd och utrustning. Det handlar också om att känna till de lagar, krav och föreskrifter som rör ditt arbete samt grundregler och fakta kring trafiksäkerhet och olyckor. Vidare diskuteras trafikanters beteende och vikten av att tänka på oskyddade trafikanter. Vi går även igenom grunderna för arbete som vakt samt vad som gäller vid användning av lots.

Tidsåtgång och upplägg

Utbildningen består av 15 lektioner. Varje lektion är cirka 5–15 minuter plus tillhörande repetitionsfrågor. Utbildningen innehåller även ett slutprov. Tidsåtgången varierar beroende på din förkunskap och på hur många gånger du vill se lektionerna och göra repetitionsfrågorna. Generellt rekommenderar vi att personer med erfarenhet totalt avsätter cirka 4 timmar för att genomföra den här utbildningen.