Arbete på väg steg 1.3 - Grundutbildning Vägarbetare

Ger intyg för APV steg 1.1 och 1.3 samt APV nivå 1.
Köp

2195 kr

Priser visas exkl. moms.
Trailer

Vad innebär utbildningen?

Vi vill ge en tydlig bild av våra utbildningar innan kunden beställer. Ibland kan det också vara lite svårt att veta vilken utbildning som faktiskt krävs. I den här filmen förklarar vi hur utbildningen är upplagd, vem den riktar sig till och hur den skiljer sig från andra utbildningar vi erbjuder.

Om utbildningen

Den här utbildningen ger både allmän grundkunskap, enligt APV steg 1.1 och APV nivå 1, samt kunskap enligt APV steg 1.3. Kompetensen är ett grundkrav för att få utföra arbeten där du beträder vägbanan eller vägslänten, det vill säga alla arbeten som berörs av passerande fordonstrafik.

Det kan bland annat gälla om du utför vaktarbeten, beläggningsarbeten eller servicearbeten i eller på en anläggning. Du ska även ha denna kompetens om du är medhjälpare vid montage av längsgående skyddsanordning.

Det kan krävas ytterligare kompetens, beroende på vilken typ av arbete du ska utföra. Om du ska framföra någon form av väghållningsfordon krävs till exempel APV steg 1.2 eller APV nivå 2, (beroende på om du arbetar i ett nytt eller gammalt kontrakt). Gäller det dig kan du i stället för den här kursen välja den som heter Grundutbildning Entreprenör eller Konsult, så får du kunskap och intyg även för APV steg 1.2 och APV nivå 2.

För specifika roller och uppgifter krävs även kompetens inom APV steg 2 och 3. Då behövs den här utbildningen som förkunskap.

Utbildningen följer trafikverkets föreskrifter TDOK 2018:0371 och TRVK 2012:86.

Läs mer om utbildningen >