Innehåll

Utbildningen går igenom vad som gäller för olika typer av väghållningsfordon. Vi tittar närmare på vilka vägmärken och anordningar som får monteras på fordon, vad du ska tänka på vid utmärkning samt regler och krav gällande utrustning, last och redskap på fordon.

Utbildningen förklarar även hur en vägarbetsplats bör vara uppbyggd samt hur man kan öka säkerheten. Vi går igenom vad som gäller för vägmärken, tunga skydd och utrustning i stort. Du får även lära dig hur trafikdirigering med lots går till, samt vad du då ska tänka på som lotsförare.

Det handlar om att bidra till en trygg arbetsmiljö, att veta vem som har ansvar för vad samt vad som krävs av dig när det gäller till exempel personlig skyddsutrustning.

Vi betonar vikten av att uppmärksamma, analysera och åtgärda alla risker och går igenom vad som gäller vid riskbedömning och uppförandet av en handlingsplan. Det handlar också om att känna till de lagar, krav och föreskrifter som rör ditt arbete och vi tittar närmare på kapitel tolv i trafikförordningen, som berör just väghållningsfordon. Vi går också igenom grundregler och fakta kring trafiksäkerhet och olyckor samt diskuterar trafikanters beteende och vikten av att tänka på oskyddade trafikanter.

Upplägg och tidsåtgång

Utbildningen består av 18 lektioner. Varje lektion är cirka 5–15 minuter plus tillhörande repetitionsfrågor. Utbildningen innehåller även ett slutprov. Tidsåtgången varierar beroende på din förkunskap och på hur många gånger du vill se lektionerna och göra repetitionsfrågorna. Generellt rekommenderar vi att personer med erfarenhet totalt avsätter cirka 4 timmar för att genomföra den här utbildningen.