Innehåll

Utbildningen förklarar hur en vägarbetsplats bör vara uppbyggd samt hur man kan öka säkerheten. Vi går igenom vägmärken och vad du ska tänka på vid utmärkning, samt vad som gäller för tunga skydd och utrustning i stort.

Det handlar om att bidra till en trygg arbetsmiljö, att veta vem som har ansvar för vad samt vad som krävs av dig när det gäller till exempel skyddsutrustning.

Vi går också igenom vad som gäller för olika typer av väghållningsfordon. Vi tittar närmare på vilka vägmärken och anordningar som får monteras på fordon, samt regler och krav gällande utrustning, last och redskap på fordon.

Utbildningen betonar vikten av att uppmärksamma, analysera och åtgärda alla risker och går igenom vad som gäller vid riskbedömning och uppförandet av en handlingsplan. Det handlar också om att känna till de lagar, krav och föreskrifter som rör ditt arbete och vi tittar närmare på kapitel tolv i trafikförordningen, som berör just väghållningsfordon.

Vi går också igenom grundregler och fakta kring trafiksäkerhet och olyckor samt diskuterar trafikanters beteende och vikten av att tänka på oskyddade trafikanter. Vidare går vi igenom grunderna för arbete som vakt samt vad som gäller vid användning av lots.

Upplägg och tidsåtgång

Utbildningen består av 20 lektioner. Varje lektion är cirka 5–15 minuter plus tillhörande repetitionsfrågor. Utbildningen innehåller även ett slutprov. Tidsåtgången varierar beroende på din förkunskap och på hur många gånger du vill se lektionerna och göra repetitionsfrågorna. Generellt rekommenderar vi att personer med erfarenhet totalt avsätter cirka 5 timmar för att genomföra den här utbildningen.