Målgrupp

Utbildningen riktar sig till:

– Alla som på något sätt är delaktiga i transportkedjan av farligt gods. Både avsändare, transportör och mottagare och alla som hanterar godset. Det gäller med andra ord de som beställer godset, de som förbereder och planerar transporten, packar/fyller och iordningställer godset, utfärdar transportdokument eller deltar i lastning eller lossning av godset.

– Förare som endast transporterar farligt gods i mindre mängd, enligt någon av lättnaderna Begränsad mängd, Reducerad mängd eller Värdeberäknad mängd.

– Förare som endast transporterar farligt gods enligt de särskilda villkoren inom ett arbetsområde där byggnads- eller anläggningsarbete utförs.

Upplägg och tidsåtgång

Utbildningen består av 19 lektioner. Varje lektion är cirka 5 – 15 minuter plus tillhörande repetitionsfrågor. Utbildningen innehåller även ett slutprov. Provet har 20 frågor och det krävs 80% rätt för att få godkänt. Tidsåtgången varierar beroende på dina förkunskaper och på hur många gånger du vill se lektionerna och göra repetitionsfrågorna.