ARBETE PÅ VÄG: GRUNDUTBILDNING ENTREPRENÖR

Kursen ger intyg i APV steg 1.1, 1.2 och 1.3, samt APV nivå 1 och 2. Registrering av ditt utbildningsbevis i ID06 kompetensdatabas ingår i priset.

PRIS: 2 800 kr (exkl. moms)

Målgrupp

Den här utbildningen riktar sig till dig inom entreprenadbranschen eller liknande branscher och utgör en komplett paketlösning som motsvarar kompetens enligt såväl Arbete på väg steg 1.1, 1.2 och 1.3, samt kompetens enligt Arbete på väg nivå 1 och 2.

Det innebär att du utöver allmän grundutbildning får den kunskap som krävs vid vägarbeten som berörs av passerande fordonstrafik. Likaså får du den kunskap som krävs om du ska framföra någon form av väghållningsfordon, det vill säga alla fordon som används vid vägarbeten. Det gäller alltså även motorredskap och traktorer, personbilar vid exempelvis projektering och trafikdirigering, samt lastbilar som används för transporter (lastning eller lossning).

För specifika roller och uppgifter kan det krävas att du även bygger på med ytterligare kompetens inom APV steg 2 och 3.

Innehåll

Utbildningen förklarar, med hjälp av bland annat V3-principen, hur en vägarbetsplats bör vara uppbyggd samt vad man ska tänka på för att öka säkerheten. Vi går igenom vägmärken och vad du ska tänka på vid utmärkning, samt vad som gäller för tunga skydd och utrustning i stort, liksom fordon och deras placering för att öka säkerheten.

Det handlar om att bidra till en trygg arbetsmiljö, att veta vem som har ansvar för vad samt vad som krävs av dig när det gäller till exempel skyddsutrustning.

Vi betonar vikten av att uppmärksamma och åtgärda alla risker och går igenom vad som gäller vid riskbedömning och uppförandet av en riskanalys. Det handlar också om att känna till de lagar, krav och föreskrifter som rör ditt arbete och vi tittar närmare på kapitel tolv i trafikförordningen, som berör just väghållningsfordon. Vi går också igenom grundregler och fakta kring trafiksäkerhet och olyckor samt diskuterar trafikanters beteende och vikten av att tänka på oskyddade trafikanter. Vidare går vi igenom grunderna för arbete som vakt samt vad som gäller vid användning av lots.

Upplägg och tidsåtgång

Utbildningen består av 16 avsnitt om vardera 5–10 minuter och ett slutprov. Tidsåtgången varierar beroende på din förkunskap och på hur många gånger du vill se avsnitten och göra frågorna. Generellt rekommenderar vi att medarbetare med erfarenhet avsätter cirka 4 timmar för att genomföra den här kursen.