Köpvillkor

Våra köpvillkor

Entreprenadakademin (EA) tillhandahåller webbutbildningar. Dessa villkor är tillämpliga på avtal mellan EA och Beställare rörande webbutbildning om inget annat skriftligen har avtalats.
Genom att fylla i sina uppgifter och sända in sin beställning sluter Beställaren ett avtal med EA innebärande att EA är förpliktade att tillhandahålla beställd webbutbildning och Beställaren är förpliktad att erlägga vid var tid angivet pris för beställd webbutbildning.
Beställaren skall till EA erlägga betalning enligt faktura. Betalningsvillkor är 30 dagar från fakturadatum. EA förbehåller sig rätten att debitera påminnelse och inkassoavgift vid utebliven betalning. Vid utebliven betalning äger EA rätt att inställa tillhandahållandet av beställd webbutbildning till dess att betalning fullgjorts.