Integritets-och-dataskyddspolicy

Inledning

Du har säkert hört talas dataskyddsförordningen, kallad GDPR (The General Data Protection Regulation). Den innebär bland annat att vi som företag måste vara tydliga med hur vi använder personuppgifter, samt ge möjlighet att granska eller ta bort dem. Med personuppgifter menas all information som kan användas för att identifiera en person, och här nedan berättar vi hur vi hanterar uppgifterna.

Syftet till varför vi sparar personuppgifter

Entreprenadakademin är ett företag som arbetar med utbildning, kunskap och kompetens. Entreprenadakademin.se är en utbildningsplattform där man kan köpa utbildningar, genomföra webbutbildning, samt ger företag och deltagare möjlighet att följa upp och administrerar utbildning och utbildningsdeltagande. En del av Entreprenadakademin är även entreprenadassistenten.se som är ett HRM system där företag kan administrera kunskap och kompetens. Vi sparar personuppgifter för att kunna leverera ovan nämnda tjänster. Genom att godkänna våra användarvillkor och dataskyddspolicy godkänner du hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vilka uppgifter vi sparar

För att kunna bedriva verksamheten sparar vi följande uppgifter: Namn, mobilnummer, e-postadress, personnummer, leveransadress (vid beställning av utbildningskort), utbildningar som en person har påbörjat, utbildningar som har avslutats samt vilket företag personen arbetar på och/eller angav när utbildningen beställdes.

Vad används uppgifterna till

Uppgifterna används för att deltagaren ska ha möjlighet att logga in, genomföra utbildning och följa upp utbildning. Vi kan komma att skicka meddelanden till användaren via e-post eller sms i de fall meddelandet är viktiga för att tjänsten som vi tillhandahåller ska fungera för användare.
Då en del av Entreprenadakademins verksamhet handlar om att tillhandahålla en möjlighet för företag att kunna administrerar utbildning och i förlängningen kunskap och kompetens hos medarbetarna sparar vi personuppgifterna och utbildningsinformationen i detta syfte. Både för administration via entreprenadakademin.se och via entreprenadassistenten.se. Vi tillhandahåller också möjligheten för användaren att hantera sina utbildningar och intyg, såsom att skriva ut ett utbildningsintyg.
För att kunna administrera utbildningar och utbildningsdeltagande har den användare som i systemen är inlagd med administratörsrättigheter i det företag som en deltagare är kopplad till och/eller angav när utbildningen beställdes möjlighet att se personuppgifter samt beställda utbildningar, pågående utbildningar och avslutade utbildningar. Detta både i tjänsten entreprenadassistenten.se och entreprenadakademin.se.

Hur länge sparar vi uppgifterna

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. Uppgifter kan även komma att anonymiseras i uppföljningssyfte.

Delning av data

Vi använder AWS för att tillhandahålla våra webbtjänster. Datan sparas således i AWS. Vi arbetar ständigt med att hålla en hög nivå på säkerheten i de appar vi bygger.

Personuppgiftsansvarig

Entreprenadakademin AB, Boråsenliden 19, 441 91 Alingsås med organisationsnummer 559078-7320 är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som förekommer i verksamheten. Entreprenadakademin säkerställer att endast personer som är direkt berörda av personuppgifts-datan får tillgång till denna, samt att den inte lämnas ut till obehöriga.

Anonymisering av data

Entreprenadakademin använder anonymiserad data av användares utbildningsaktivitet för att analysera hur utbildningarna genomför. Exempelvis används datan för att skap en förståelse av hur svårighetsgraden på övningsfrågorna är. Den här datan är som sagt helt anonymiserad och går inte att koppla till någon användare.

Redigering och radering

Som användare har man rätt att få ett utdrag från oss om vilka personuppgifter vi har lagrade om användaren, samt ändra dessa eller ta bort uppgifterna. Det sistnämnda kallas för “rätten att bli bortglömd” och innebär att vi raderar alla uppgifter vi har om användaren. Användaren kan själv under användarinställningar ta bort kontot och all data. Om en användare väljer att göra det, försvinner således all data vilket innebär att vare sig användaren, företag och/eller administratörer som är kopplade till användaren kommer kunna se någon information. Användaren blir helt enkelt “bortglömd” och raderad.
Bra att känna till är också att du som privatperson har rätt att klaga hos Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet, om du av någon anledning anser dig vara förbisedd.

Ändringar av användarvillkor och integritetspolicy

Entreprenadakademin kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna policy. Den senaste versionen av policyn kan begäras från Entreprenadakademin.
Version 2.1 - utarbetad av David Eberlen den 2021-02-01