ID06 samtycke

Introduktion till samtyckesavtal

Nedan kan du läsa om ID06 samtycke. Det är detta avtal som du måste godkänna innan du genomför ditt slutprov, om du vill att ditt utbildningsresultat registrerar på ID06 kompetensdatabas.
När du använder BankID som inloggningssätt kommer du att bli promptad med ett dialogruta där du kan läsa igenom avtalet och godkänna det, innan du startar din utbildning. Om du inte godkände avtalet, men har ångrat dig och vill göra det nu kan du ge ditt samtycket från sidan din inställningar.

Samtycke till behandling av personuppgifter i ID06 kompetensdatabas.

Jag samtycker till att det ackrediterade utbildningsföretaget, Entreprenadakademin org. nr. 559078-7320, lämnar uppgifter till ID06 AB om
  • vilka utbildningar jag har genomfört
  • vilken behörighet jag har
  • om en behörighet är tidsbegränsad
  • vid vilket utbildningsföretag jag genomfört utbildningen och när den slutfördes
Uppgifterna behandlas av ID06 AB i ID06 Kompetensdatabas för att förenkla kontroll av utbildningsbevis och behörighet, för det övergripande syftet att öka säkerheten på arbetsplatsen. Det sker bl.a. genom att uppgifterna om utbildning kopplas till registrering av in- och utpassering på din arbetsplats.
Genom att godkänna denna handling samtycker jag till att mina uppgifter behandlas på det sätt som beskrivs ovan.