Innehåll

Den här utbildningen ger dig grundkunskaper inom området Arbete på väg. Utbildningen förklarar hur en vägarbetsplats bör vara uppbyggd samt vad man ska tänka på för att öka säkerheten. Det handlar om att bidra till en trygg arbetsmiljö, att veta vem som har ansvar för vad, att förstå vikten av att uppmärksamma och åtgärda alla risker och att veta vad som krävs av dig när det gäller till exempel personlig skyddsutrustning.

Det handlar också om att känna till de lagar, krav och föreskrifter som rör ditt arbete samt grundregler och fakta kring trafiksäkerhet och olyckor. Vidare diskuteras trafikanters beteende och vikten av att tänka på oskyddade trafikanter.

Upplägg och tidsåtgång

Utbildningen består av 6 lektioner. Varje lektion är cirka 5–10 minuter plus tillhörande repetitionsfrågor. Utbildningen innehåller även ett slutprov. Tidsåtgången varierar beroende på din förkunskap och på hur många gånger du vill se lektionerna och göra repetitionsfrågorna. Generellt rekommenderar vi att personer med erfarenhet totalt avsätter cirka 1,5 timmar för att genomföra den här utbildningen.